Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã triển khai quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc triển khai 09 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập chung đối với hàng hóa XNK tại 07 địa phương có lưu lượng hàng hóa lớn trên cả nước lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn đáng kể thời gian đăng ký kiểm tra chuyên ngành để giảm thời gian thông quan, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước khắc phục được những tồn tại hiện có.

Bên cạnh đó, việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hải quan được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Tính đến 31/5/2016, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 09/14 Bộ ngành với 31 thủ tục, trên 90.000 bộ hồ sơ, và 6.000 doanh nghiệp tham gia; Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế XNK điện tử với 28 ngân hàng, với số thu chiếm 90,1% tổng số thu NSNN của hải quan; Triển khai kết nối trao đổi thông tin với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, đã triển khai cho 05 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng; Nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng Luật Hải quan 2014, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan.

Năm 2016, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Số thu từ 01/01-30/6/2016 đạt 123.733 tỷ đồng (theo số liệu nhanh từ  Kho bạc nhà nước), bằng 47,3% dự toán, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2016, đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 3.626 cuộc, trong đó 15,8% số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan (bằng 43% chỉ tiêu được giao), 85,2% số cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan; Thực thu vào NSNN 873,05 tỷ đồng, đạt 31% chỉ tiêu được giao.

Một số đơn vị có số thu lớn như Cục KTSTQ, các Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội… Một số đơn vị có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2015 như Cục Hải quan TP Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Định, Thanh Hóa…


Với vai trò hết sức quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, Lực lượng Hải quan vừa là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện đấu tranh bắt giữ ở tất cả các địa bàn hoạt động hải quan; từ 16/12/2015-15/6/2016, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 8.148 vụ việc vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 300,6 tỷ đồng; thu nộp NSNN ước đạt 60,62 tỷ đồng; khởi tố hình sự 20 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 38 vụ.   

Đồng thời, Tổng cục Hải quan triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại như: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt với các mặt hàng nhạy cảm; Quản lý đối với hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và kho ngoại quan; Thực hiện nhiều chuyên đề, xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm, giải quyết dứt điểm nhiều hiện tượng nóng, nổi cộm như buôn lậu xăng dầu, thiết bị y tế đã qua sử dụng, vận chuyển trái phép ma túy; Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ, đội đặc nhiệm; Tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trong hoạt động của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan tiếp tục quán triệt cải cách hiện đại hóa hải quan, đơn giản hoá thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động XNK và nâng cao hiệu quả quản lý hải quan. Theo dõi sát tình hình thu nộp NSNN; Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế có ảnh hưởng đến số thu; Đẩy mạnh công tác xử lý, bán hàng tịch thu để tăng thu NSNN.

Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào các giải pháp; Tập trung đấu tranh chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, góp phần mang lại kết quả cho công cuộc cải cách hiện đại hóa đi vào thực chất nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết và gìn giữ hình ảnh người cán bộ Hải quan.

Hồng Phúc