Đà Nẵng:

3 doanh nghiệp xác định thuế thu nhập không đúng quy định

Cập nhật: 03/08/2018 06:27

(Thanh tra)- Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng trên địa bàn.

Ghi nhận doanh thu còn thiếu trên 4,6 tỷ đồng

Qua kiểm tra 3 DN là Cty Tùng Lâm, Cty Thịnh Thành, Cty Long Bình, Thanh tra TP chỉ ra, cả 3 DN vẫn còn tồn tại một số nội dung sai phạm trong việc xác định số thuế thu nhập DN (TNDN) phải nộp không đúng quy định: Ghi nhận doanh thu và giá vốn công trình thi công chưa đúng quy định; xác định chi phí được trừ đối với lãi vay không phục vụ kinh doanh, lãi vay cho hoạt động xây dựng cơ bản, chi phí tiêu hao nguyên liệu vượt định mức và giá trị thanh lý tài sản sai quy định. 

Tại Cty Tùng Lâm, theo Hợp đồng số 148/2016/HĐKT-CCLĐ/MĐ-TL ngày 2/11/2016 về việc thi công và lắp đặt hoàn thiện nội thất nhà nhân viên và Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 25/4/2017 về việc điều chỉnh khối lượng và giá trị giữa Cty Tùng Lâm và Cty Cổ phần Mai Đoàn với giá trị là 3,2 tỷ đồng, tuy nhiên đến cuối năm 2017, Cty Tùng Lâm chỉ mới ghi nhận doanh thu công trình số tiền 2,4 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra là trên 246,2 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra, Cty Tùng Lâm chưa ghi nhận doanh thu còn thiếu là 529,6 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra là gần 53 triệu đồng và theo dõi giá vốn tương ứng trên tài khoản sản phẩm dở dang hơn 481,7 triệu đồng.

Tại Cty Thịnh Thành, theo Hợp đồng số 0909/2013/BG-TT ngày 14/9/2013 về việc thi công kết cấu hạ tầng khu dân cư Trảng Kèo, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, giữa Cty Thịnh Thành và Cty Cổ phần Beegreen với giá trị hợp đồng là 60 tỷ đồng. Theo bảng xác nhận khối lượng công việc đề nghị quyết toán giữa Cty Thịnh Thành và Cty Cổ phần Beegreen ký ngày 18/1/2016, thì giá trị công trình đã hoàn thành bàn giao là 21,4 tỷ đồng, nhưng Cty Thịnh Thành chưa thực hiện ghi nhận doanh thu còn lại là 4,1 tỷ đồng và giá vốn là 1,3 tỷ đồng để kê khai nộp thuế TNDN trong năm 2016.

Kết luận chỉ ra, việc Cty Thịnh Thành ghi nhận thiếu doanh thu và giá vốn công trình đã thực hiện trong năm 2016 là chưa đúng các quy định tại điểm m Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 2/8/2014 của Bộ Tài chính và Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Tạm ứng hơn 10,8 tỷ đồng không đúng mục đích 

Việc ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không đúng quy định. 

Cty Long Bình ghi nhận vào giá thành sản xuất bê tông thương phẩm và hạch toán chi phí được trừ khi kê khai nộp thuế TNDN năm 2017 số tiền 470,3 triệu đồng là không đúng quy định.

Cty Tùng Lâm ghi nhận vào giá thành công trình chi phí được trừ khi kê khai nộp thuế TNDN số tiền 45,1 triệu đồng là không đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Năm 2016, Cty Thịnh Thành tạm ứng bằng tiền mặt cho cá nhân bà Phạm Thị Liên Hương - Giám đốc Cty với số tiền 10,8 tỷ đồng không có lý do tạm ứng và hoàn trả bằng tiền mặt nhưng không chứng minh được việc sử dụng cho mục đích kinh doanh của Cty. 

Mặt khác, trong năm 2016, 2017, Cty Thịnh Thành vay các ngân hàng thương mại để phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ và đã ghi nhận lãi vay phát sinh vào chi phí được trừ với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Tại Cty Long Bình, năm 2017, tổng chi phí lãi vay phát sinh là 6,7 tỷ đồng và được Cty ghi nhận toàn bộ chi phí được trừ khi kê khai nộp thuế TNDN. Toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang - nhà làm việc là 26,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 2.31, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì khoản chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2017 phải được phân bổ cho hoạt động kinh doanh và vốn hóa vào giá trị đầu tư đối với tài sản cố định dở dang. Do đó, chi phí lãi vay chưa được vốn hóa vào giá trị xây dựng cơ bản dở dang là chi phí không được trừ khi kê khai nộp thuế TNDN năm 2017 số tiền 612,9 triệu đồng, dẫn đến tăng thuế TNDN phải nộp năm 2017 là 122,5 triệu đồng.

Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các DN nộp số tiền 448 triệu đồng về các khoản truy thu thuế TNDN, GTGT.

Đề nghị Chi cục Thuế quận Hải Châu và Chi cục Thuế quận Sơn Trà có biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại trên địa bàn để chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm, hạn chế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính tại các DN: Long Bình, Tùng Lâm, Thịnh Thành.

Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các DN kê khai về khoản phạt hành vi khai sai và phạt chậm nộp theo quy định.

Bảo Anh