Ông Vũ Lạnh Kiên (thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiếu nại được bồi thường 543,7m2 là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư hình thành từ trước ngày 18/12/1980 được công nhận là đất ở.

Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 4644/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Lạnh Kiên.

 Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Vũ Lạnh Kiên khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo và trình bày của ông Vũ Lạnh Kiên, thửa đất đang khiếu nại có nguồn gốc do bố, mẹ ông khai hoang, sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp canh tác, trồng trọt hoa màu trên đất, sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1963 và không có tranh chấp với hộ sử dụng đất liền kề. Trên bản đồ 299 xã Trường Lâm đo vẽ năm 1987 đo bao là đất thổ cư (T).

Năm 1989, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 vỡ Đê Nhòi, nước chảy xiết vào phần đất của gia đình tạo thành ao sâu nên gia đình đã sử dụng phần ao sâu này để trồng rau muống và thả cá, phần diện tích này vẫn nằm trong khuôn viên thửa đất của gia đình.

Năm 1990, ông Kiên cưới vợ và được bố, mẹ cho sử dụng phần diện tích đất trên cùng toàn bộ công trình nhà ở, công trình phụ.

Năm 1998, khi đo vẽ bản đồ địa chính xã Trường Lâm, đoàn đo đạc đã tự ý tách thửa đất mà gia đình sử dụng thành 3 thửa gồm 1 thửa đất ở và 2 thửa đất lúa màu là không đúng với hiện trạng sử dụng đất, việc đo đạc như trên, gia đình ông không biết và không tham gia chỉ mốc giới và không ký vào hồ sơ đo đạc.

Năm 2011, kết quả đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đã thể hiện đúng diện tích sử dụng của gia đình là 2.323,4m2 thuộc cùng một thửa đất số 115, tờ bản đồ số 85, loại đất ở nông thôn (ONT).

Việc sử dụng đất của gia đình ông đã được UBND xã Trường Lâm xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất vào mục đích đất ở là trước ngày 18/12/1980, sử dụng ổn định, liên tục vào mục đích đất ở không tranh chấp, lấn chiếm.

Năm 1994, gia đình ông Kiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) với diện tích đất ở và đất vườn là 1.230m2, ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ, không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, thửa đất có nhà ở của hộ ông Vũ Lạnh Kiên được thể hiện trên giấy chứng nhận QSDĐ cấp năm 1994 và hồ sơ địa chính xã Trường Lâm đo vẽ năm 1998 là thửa số 97, tờ bản đồ số 17, loại đất thổ cư, diện tích 1.260m2.

Diện tích đất thu hồi 543,7m2 ông Vũ Lạnh Kiên đang khiếu nại không cùng thửa đất ở, trên thửa đất không có nhà ở, không có tên trên sổ giao ruộng đất lập năm 1993, không có tên trên giấy chứng nhận QSDĐ cấp năm 1994, theo hồ sơ địa chính xã Trường Lâm đo vẽ năm 1998 là thửa số 94, tờ bản đồ số 17 có diện tích 520 m2, loại đất màu, sổ mục kê ghi chủ sử dụng ông Vũ Lạnh Kiên.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013: “Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở”; đối chiếu với các quy định nêu trên, ông Vũ Lạnh Kiên khiếu nại thu hồi, bồi thường diện tích 543,7m2 là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư hình thành từ trước ngày 18/12/1980 được công nhận là đất ở, là không có cơ sở.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 5397/QĐ- UBND ngày 21/6/2021 về việc điều chỉnh một phần nội dung thu hồi đất trong Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 là không đủ căn cứ pháp lý; trái với Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Vũ Lạnh Kiên. (Thời điểm Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn điều chỉnh một phần nội dung thu hồi đất sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8180/UBND-TD ngày 11/6/2021 giao Thanh tra tỉnh xác minh khiếu nại lần hai của ông Vũ Lạnh Kiên).

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, tại quyết định ký ngày 20/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nhấn mạnh ông Vũ Lạnh Kiên khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 543,7m2 là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư hình thành từ trước ngày 18/12/1980 được công nhận là đất ở, là không có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi Quyết định số 5397/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 về việc điều chỉnh một phần nội dung thu hồi đất trong Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 đoạn qua xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Vũ Lạnh Kiên không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Lan Anh