Kết quả bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho hộ ông Tăng

Thực hiện công tác bồi thường GPMB để thực hiện Dự án Xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn, hộ ông Tô Ngọc Tăng bị thu hồi thửa đất 137, tờ bản đồ 32, diện tích 129,2m2 (trên đất có nhà ở) được UBND phường Nhơn Bình xác nhận nguồn gốc đất tại Công văn số 47/UBND-ĐC ngày 24/4/2015 và Công văn số 162/UBND-ĐC ngày 26/9/2016, như sau: “Ông Tô Ngọc Tăng nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn Tân xây dựng nhà ở vào năm 2002 (bằng giấy viết tay) và sử dụng từ đó đến nay không tranh chấp. Phần diện tích tăng 33m2 so với hồ sơ địa chính đăng ký thống kê năm 1998 là do ông Tân lấn chiếm đất ven sông vào trước ngày 01/7/2004. Thời điểm lấn, chiếm không bị lập biên bản vi phạm hành chính. Phần xây dựng trên đất lấn chiếm vào trước ngày 01/7/2004”.

Công an phường Nhơn Bình xác nhận nhân hộ khẩu như sau: “Hộ ông Tô Ngọc Tăng có 05 nhân khẩu gồm vợ chồng ông Tăng và 03 người con (gồm: Tô Lê Cẩm Tú, sinh năm 2000; Tô Lê Ngọc Toản, sinh năm 2003 và Tô Lê Hạnh Tuyền, sinh năm 2007). Hiện không sống tại phường Nhơn Bình; ông Tăng có lúc đi về trông nom nhà”.

Căn cứ xác nhận của UBND phường Nhơn Bình, Công an phường Nhơn Bình và chính sách bồi thường của UBND tỉnh áp dụng cho dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Tô Ngọc Tăng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 111.546.000 đồng, cụ thể: Bồi thường đất ở 129,2m2: 16.150.000 đồng. Bồi thường nhà ở, vật kiến trúc: 83.616.062 đồng. Bồi thường cây cối: 10.379.800 đồng. Các khoản hỗ trợ: 1.400.000 đồng.

Hộ ông Tô Ngọc Tăng được giao lô đất TĐC số 22, khu A4, diện tích 80m2, đường số 01, lộ giới 20m, tiền sử dụng đất phải nộp 20.000.000 đồng (giao theo Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh) tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án TĐC và bổ sung giá trị hỗ trợ cho hộ ông Tô Ngọc Tăng.

Đối với cặp vợ chồng bà Tô Lê Cẩm Tú (con ông Tô Ngọc Tăng), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không đề xuất UBND tỉnh giao đất TĐC, vì: Theo xác nhận của Công an phường Nhơn Bình thì bà Tô Lê Cẩm Tú hiện không sống tại phường Nhơn Bình (tại ngôi nhà bị giải tỏa). Đồng thời, theo giấy chứng nhận kết hôn do bà Tú cung cấp thì bà Tô Lê Cẩm Tú và ông Võ Hà Thắng đăng ký kết hôn ngày 16/10/2019 sau thời điểm kiểm kê lập phương án (ngày 24/01/2017). Do đó, vợ chồng bà Tô Lê Cẩm Tú không đủ điều kiện để xét giao đất TĐC theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh.

Kết quả kiểm tra, xác minh khiếu nại của bà Tú

Không đồng ý với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không xét giao đất TĐC, bà Tô Lê Cẩm Tú có đơn gửi đến UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát đề xuất, kết quả như sau: Nhà, đất của hộ ông Tô Ngọc Tăng được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm kê ngày 05/7/2012; phương án bồi thường, GPMB được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 24/01/2017. Bà  Tô  Lê  Cẩm  Tú  và  ông  Võ  Hà  Thắng  đăng  ký  kết  hôn  ngày 16/10/2019.

Văn bản số 6848/UBND-TH ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh quy định: “Đối với các cặp vợ chồng phát sinh (hộ phụ) có thời điểm kết hôn sau thời điểm kiểm kê và trước thời điểm UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, GPMB; đồng thời, được UBND phường xác nhận có hộ khẩu thường trú và thực tế sống chung với cha mẹ (hộ chính) tại ngôi nhà bị giải tỏa, không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường thì được xem xét giao mỗi cặp vợ chồng phát sinh này 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất, diện tích không quá 60m2”.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không đề xuất UBND tỉnh xem xét giao đất TĐC cho vợ chồng bà Tô Lê Cẩm Tú (con gái ông Tô Ngọc Tăng) là đúng theo quy định của pháp luật; vì, bà Tú kết hôn với ông Võ Hà Thắng sau thời điểm kiểm kê lập phương án bồi thường, GPMB (ngày 24/01/2017).

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại của bà Tô Lê Cẩm Tú, cho thấy, việc bà Tô Lê Cẩm Tú yêu cầu Nhà nước giao đất TĐC có thu tiền sử dụng đất theo quy định cho vợ chồng bà đang sinh sống cùng nhà với hộ ông Tô Ngọc Tăng ảnh hưởng GPMB thực hiện Dự án Xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Bà Tô Lê Cẩm Tú đăng ký kết hôn với ông Võ Hà Thắng ngày 16/10/2019 (thời điểm phát sinh cặp vợ chồng tăng thêm trong hộ ông Tô Ngọc Tăng) là sau thời điểm UBND tỉnh có Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 phê duyệt phương án bồi thường, GPMB nhà, đất của hộ ông Tô Ngọc Tăng. Do đó, trường hợp vợ chồng bà Tô Lê Cẩm Tú không đủ điều kiện để được giao đất TĐC theo Khoản 2, Điều 30 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 205/TTT-P3 ngày 14/4/2020; từ những nhận định và căn cứ trên; ngày 20/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký văn bản không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của Tô Lê Cẩm Tú ở tổ 33, khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Hàn Ngọc