Công dân có đơn tố cáo ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chưa giải quyết đơn của ông Trần Ngọc Cải ở phường Xuân Phương theo Phiếu chuyển đơn số 2746/PC-BTCD ngày 20/10/2017 của Ban Tiếp công dân thành phố liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Đằng và các con, cháu ở tổ dân phố số 5, phường Xuân Phương nhưng vẫn tổ chức thực hiện cưỡng chế theo Quyết định cưỡng chế số 4210/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 và Thông báo cưỡng chế số 693/TB-UBND ngày 18/10/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trường Mầm non Xuân Phương, là vi phạm Luật Đất đai năm 2013, dẫn đến hủy hoại tài sản của gia đình ông Đằng và các con cháu.

Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết đơn.

Qua xác minh, thửa đất do hộ gia đình ông Trần Ngọc Đằng sử dụng liên quan đến nội dung tố cáo bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Xuân Phương, có diện tích 395,1m2 là thửa đất số 294, tờ bản đồ số 11 năm 1998; trong đó: 46m2 đất được UBND quận Nam Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất nông nghiệp, diện tích còn lại theo xác nhận nguồn gốc của UBND phường Xuân Phương có 343m2 là đất công ích và 6,1m2 đất đường đi do UBND phường quản lý.

Năm 2014, UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Xuân Phương. Tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của gia đình ông Trần Ngọc Đằng được đo đạc, kiểm đếm và gia đình ông Đằng đã ký xác nhận.

Ngày 25/3/2016, UBND quận Nam Từ Liêm (do ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch ký) ban hành quyết định thu đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng hộ ông Đằng không chấp hành.

Ngày 25/7/2016, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (do ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận ký thay) đã ban hành quyết định và thông báo cưỡng chế Quyết định số 4210/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi diện tích 395,1m2 đất do ông Đằng đang sử dụng; ban hành Thông báo cưỡng chế số 628/TB-UBND ngày 29/9/2017 gửi đến gia đình ông Đằng.

Ngày 4/10/2017, hộ gia đình ông Đằng có đơn xin tự tháo dỡ, di dời khỏi phần đất giải phóng mặt bằng và đã được UBND quận Nam Từ Liêm chấp thuận; tuy nhiên hộ ông Đằng không tự tháo dỡ, di dời khỏi phần đất giải phóng mặt bằng, không bàn giao đất.

Ngày 18/10/2017, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Thông báo số 693/TB-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với hộ ông Đằng. Ngày 24/10/2017, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (do ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBDN quận làm Trưởng ban) tổ chức cưỡng chế lập biên bản kê biên tài sản của gia đình ông Đằng, tài sản kê biên được giao lại toàn bộ cho UBND phường Xuân Phương bảo quản; lập biên bản bàn giao 395,1m2 mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm để thực hiện dự án.

Năm 2019, ông Cải (con trai ông Đằng) đã đại diện cho gia đình có đơn xin nhận lại tài sản đã kê biên; ngày 15/11/2019, UBND phường Xuân Phương đã bàn giao tài sản, đối chiếu danh mục trùng khớp với Biên bản kê biên ngày 24/10/2017. Do đó, không có việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Đằng như công dân nêu.

Việc Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 395,1m2 đất  của gia đình ông Trần Ngọc Đằng là đúng trình tự quy định tại Khoản 3 Điều 69 và Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc giải quyết đơn của ông Trần Ngọc Cải (con trai ông Đằng), theo UBND quận Nam Từ Liêm, đơn của ông Cải đề ngày 20/10/2017 được Ban Tiếp công dân Thành phố chuyển cho UBND quận Nam từ Liêm là đơn kiến nghị với nội dung đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBDN quận Nam Từ Liêm tạm dừng việc tổ chức cưỡng chế  thu hồi thửa đất số 294, tờ bản đồ số 11, diện tích 398m2 tại tổ 5, phường Xuân Phương. Thời điểm nhận được Phiếu chuyển đơn số 2746/PC-TCT ngày 20/10/2017 của Ban Tiếp công dân Thành phố là ngày 25/10/2017 sau khi đã tổ chức xong việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Trần Ngọc Đằng.

Ngày 30/10/2017, UBND quận Nam Từ Liêm có Phiếu chuyển đơn số 42/PC-BTCD đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát; báo cáo kết quả và tham mưu UBND quận giải quyết theo quy định. Ngày 26/3/2020, UBND quận Nam Từ Liêm mới có Văn bản số 494/UBND-TNMT trả lời ông Trần Ngọc Cải.

Như vậy, đơn kiến nghị của công dân được UBND quận Nam Từ Liêm tiếp nhận từ 25/10/2017, nhưng phải sau hơn 2 năm 6 tháng, đến 26/3/2020 UBND quận mới trả lời công dân; mặt khác, khi công dân có đơn tố cáo được Chủ tịch UBND Thành phố tiếp nhận, ban hành quyết định thụ lý và giao xác minh từ 30/12/2019 (đến 12/5/2020 ban hành Kết luận) thì UBND quận Nam Từ Liêm mới có văn bản trả lời đơn công dân.

Vậy, nếu công dân không có đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND Thành phố thì liệu UBND quận Nam Từ Liêm có trả lời đơn công dân?

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 44/KL-UBND ngày 12/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo, là tố cáo sai. Tuy nhiên, việc ngày 26/3/2020, UBND quận Nam Từ Liêm mới có văn bản trả lời công dân là không kịp thời, không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Tiếp công dân. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ trả lời đơn của công dân theo quy định.

Trần Kiên