Mới đây, ngày 20/9/2021, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Công văn số 619 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xử lý, giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Văn bản này cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 21/3/2013, Công văn số 738a ngày 5/5/2017, Thông báo số 977 ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về “xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép” và đạt kết quả tích cực bước đầu.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng và khai thác khoáng sản được tập trung chỉ đạo; xử lý giải tỏa nhiều vụ việc vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, đê điều, thủy lợi, hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai và xử lý giải tỏa công trình xây dựng vi phạm là vấn đề phức tạp, đã tồn tại từ lâu và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kết quả giải tỏa xây dựng công trình trên đất nông nghiệp còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong việc giải tỏa các vi phạm, còn để phát sinh vi phạm mới mà chưa kịp xử lý dứt điểm; tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông, đê điều, thủy lợi vẫn còn diễn ra ở một số địa phương.

Để giải quyết có hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ:

Tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý đất đai hành lang bảo vệ công trình giao thông, đê điều, thủy lợi, hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép và xử lý giải tỏa công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác quản lý đất đai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm theo từng bối cảnh, tình hình mức độ cụ thể, có phương án xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, quyền lợi của người dân, công bằng xã hội, minh bạch; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương xem xét, hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 93A của UBND tỉnh và tham mưu dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các vấn đề nêu trên. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 31/10/2021.

Cùng ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 2256 gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cùng UBND huyện Tiên Lữ về việc xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang đường ĐT.376 thuộc địa bàn xã Thiện Phiến.

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ chỉ đạo xử lý dứt điểm công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường ĐT.376 theo Kết luận số 03 ngày 12/5/2021 của UBND huyện Tiên Lữ và báo cáo UBND tỉnh.

Sở TNMT chủ chì, phối hợp với Sở GTVT hướng dẫn UBND huyện Tiên Lữ việc thực hiện buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước vi phạm, theo quy định tại Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó, ngày 27/8/2021, Sở GTVT Hưng Yên có văn bản cho biết: Trước phản ánh của Báo Thanh tra và bức xúc của nhân dân tại địa phương, Sở GTVT nhận thấy vụ việc trên cần được giải quyết ngay và dứt điểm, trả lại hành lang an toàn đường bộ và chấm dứt tình trạng đơn thư kéo dài thời gian qua.

Trước tình hình trên, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tiên Lữ xử lý nghiêm vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật, hoàn trả nguyên trạng hành lang an toàn đường ĐT.376 như trước khi có vi phạm, để chấm dứt tình trạng đơn thư kéo dài và báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở GTVT tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/9/2021.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Tiên Lữ cũng như xã Thiện Phiến vẫn án binh bất động, “đồng hành” cùng vi phạm pháp luật.

Phóng viên Báo Thanh tra cũng đã liên hệ với UBND huyện Tiên Lữ thêm lần nữa, song cũng chỉ nhận được sự im lặng từ phía chính quyền nơi đây.

Nam Dũng