Phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, đông người

Bên cạnh đó, việc thu hồi đất để thực hiện dự án kéo dài, dự án chậm tiến độ gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo...

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, quá trình tổ chức thực hiện phát sinh một số vụ việc phức tạp, đông người, như các vụ việc liên quan đến thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn; hồ chứa nước Bản Lải tại huyện Lộc Bình; khu đô thị mới tại huyện Hữu Lũng; đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

Hay như vụ việc một số công dân là tiểu thương kinh doanh tại chợ Đồng Đăng kiến nghị giữ nguyên chợ Đồng Đăng cũ; vụ việc một số công dân thôn Nà Phát và thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình đề nghị được hưởng chính sách như xã vùng III; vụ việc công dân tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan kiến nghị, phản ánh đông người liên quan đến triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Qua thống kê cho thấy, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện các chính sách xã hội.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Sau khi phân loại, xử lý các đơn được giao đúng đến cơ quan có trách nhiệm thẩm tra, xác minh.

Xử lý khoảng 1.200 đơn thư

Đối với Ban Tiếp công dân tỉnh, hàng năm trung bình tiếp thường xuyên khoảng 140 lượt công dân, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 12 kỳ khoảng 170 lượt công dân, xử lý khoảng 1.200 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh còn kịp thời phối hợp đề xuất vụ việc và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc phục vụ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở thông báo kết luận kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động kịp thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Biên chế được giao còn ít, một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vụ việc, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong tiếp công dân. cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân trong thời gian qua do yêu cầu công tác phải điều động sang vị trí công tác khác.

Ngoài ra, số cán bộ, công chức được điều động về làm công tác tiếp công dân chưa được kịp thời bồi dưỡng vì vậy còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân.

Hoàng Long