So với cùng kỳ năm 2021, số lượt công dân tăng 18,6% (1.648/1.389), số vụ việc tăng 56,7% (370/236); số lượt đoàn đông người tăng 20,7%(64/53).

Trong đó Thanh tra Chính phủ 242 việc, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 85 việc, Văn phòng Chính phủ 41 việc, Ban Nội chính Trung ương 2 việc.

Có 289 việc thuộc lĩnh vực hành chính và 80 việc thuộc lĩnh vực tư pháp.

Thời gian qua, trụ sở thường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng an ninh và các địa phương để kịp thời nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”. Qua đó, chủ động trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2022, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở.

Tổ chức phân công cán bộ, công chức đi công tác tại địa phương theo kế hoạch; thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiếp công dân tại trụ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo tại các tỉnh khu vực phía Nam.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến khiếu kiện của các đoàn đông người tổ chức đến trụ sở hoặc tập trung tại trung tâm TP để chủ động có biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại đúng quy định.

 

Thu Huyền