Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6855/UBND-TD ngày 16 tháng 11 năm 2022, Chánh Thanh tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND TP Quy Nhơn,  Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với ông Võ Ngọc Hòa và bà Trương Thị Khen vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, nhưng ông, bà vắng không lý do. 

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan tham gia thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Võ Ngọc Hòa và hộ bà Trương Thị Khen của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 906/TTT-P3 ngày 10 tháng 11 năm 2022, theo đó: “Không công nhận nội dung đơn của hộ ông Võ Ngọc Hòa và hộ bà Trương Thị Khen khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư theo hạn mức đất ở riêng cho từng hộ, vì: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tính bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho 02 hộ nêu trên trong cùng một hạn mức công nhận đất ở sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (150m2) là đúng theo quy định của pháp luật”.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ ông Võ Ngọc Hòa và bà Trương Thị Khen; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, theo xác nhận của UBND phường Nhơn Bình về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất thì phần diện tích nhà, đất tại tổ 40, khu phố 5, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn do vợ chồng ông Võ Tòng tạo lập, xây dựng nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 

Trong cùng thời điểm này, vợ chồng bà Trương Thị Khen đã được vợ chồng ông Võ Tòng cho một phần đất, xây dựng nhà ở. 

Hộ ông Võ Tòng và hộ bà Trương Thị Khen sử dụng nhà ở độc lập, ổn định, không tranh chấp.

Tuy nhiên, thời điểm Nhà nước tổ chức thống kê, đo đạc, chỉnh lý chia tách thửa đất trên địa bàn phường Nhơn Bình vào năm 1998 thì diện tích đất của ông   Võ Tòng được ông Võ Ngọc Hòa đại diện đứng tên đăng ký kê khai, được đo đạc là thửa đất số 147, tờ bản đồ 17, diện tích 520,6m2, loại đất T (theo bản đồ năm 1998). 

Theo đó, diện tích đất vườn 320,6m2 được thể hiện trong sổ địa chính năm 1998 và diện tích đất 200m2 có nhà ở được trừ lại, đã ghi nhận trong sổ mục kê năm 1998 đều do ông Võ Ngọc Hòa đứng tên chủ sử dụng đất. Tại thời điểm này, hộ bà Trương Thị Khen cùng sử dụng chung một thửa đất của hộ ông Võ Tòng nhưng không đăng ký kê khai để được thống kê, đo đạc, chia tách thửa theo hiện trạng sử dụng đất. Hiện nay, thửa đất nêu trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc hộ ông Võ Tòng tặng đất cho hộ bà Trương Thị Khen xây dựng nhà ở không có xác nhận của chính quyền địa phương. Từ thời điểm Nhà nước tổ chức thống kê, đo đạc, chỉnh lý chia tách thửa đất trên địa bàn phường Nhơn Bình cho đến thời điểm triển khai thực hiện dự án, hộ ông Võ Tòng và hộ bà Trương Thị Khen cùng sử dụng chung một thửa đất là thửa đất số 147, tờ bản đồ 17, diện tích 520,6m2 (theo bản đồ năm 1998). 

Căn cứ điểm a, khoản 6, Điều 12, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tính bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho hộ ông Võ Tòng và hộ bà Trương Thị Khen trong cùng một hạn mức công nhận đất ở sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (150m2) là đúng quy định.

Do đó, việc hộ ông Võ Ngọc Hòa (đại diện hộ ông Võ Tòng) và hộ bà Trương Thị Khen khiếu nại yêu cầu tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hạn mức đất ở riêng cho từng hộ là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 11tháng 01năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã giữ nguyên chủ trương không tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hạn mức đất ở riêng cho hộ ông Võ Ngọc Hòa và hộ bà Trương Thị Khen do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị mới khu vực chợ Góc - phần 2 (phần tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân), phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. 

 
Thanh Lương