Tại Quyết định 2306/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ký quyết định thụ lý giải quyết nội dung TC Ban Tiếp công dân UBND huyện Đô Lương.

Ngày 10/3/2021, công dân đăng ký với Ban TCD để được tiếp dân, trong đơn có nội dung TC ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn và ông Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hiến Sơn nhưng Ban TCD huyện lại mời cả ông Trần Đăng Tuấn lên cùng tham dự buổi TCD.

Theo quyết định này, tổ xác minh TC được thành lập gồm 3 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Mai, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện làm tổ trưởng.

Tại Quyết định số 2307/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ký quyết định thụ lý giải quyết TC ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Nội dung TC ông Tuấn lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố tình bao che cho người vi phạm pháp luật không xử lý theo nội dung 4 kết luận của UBND huyện Đô Lương. 

Tổ xác minh TC gồm 4 thành viên, do ông Lê Hồng Hải, Phó Chánh Thanh tra huyện làm tổ trưởng.

Cả 2 quyết định này có thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý TC.

Đức Anh