Văn bản nêu rõ: Ngày 19 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 16 tháng 11 năm 2021 của ông Nguyễn Thanh Hồng, địa chỉ tổ 48, khu vực 9a, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại Quyết định số 8365/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại đối với ông, liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9a, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hồng, căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hồng đủ điều kiện thụ lý.

Thanh Lương