Tổ công tác do ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Ông Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh là Tổ phó Thường trực. Ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó.

Thành viên của Tổ công tác gồm: Ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hồng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Kiều Liên, Trưởng Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của các huyện, thành phố; tiến hành kiểm tra, làm việc và hỗ trợ các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng đảm bảo hoàn thành trong quý I/2021, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Song song với việc thành lập Tổ công tác, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Hoàng Long