Ngày 21/9/2018, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND thu hồi 51m2 đất của ông Hồ Đăng Hậu (trong đó, 6m2 đất ở tại nông thôn và 45m2 đất trồng cây lâu năm) để thi công công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh. Hạng mục đường ĐT 856, đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 30 đến cầu ông Hoành, xã Mỹ Trà.

Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Hồ Đăng Hậu với tổng số tiền là 139.669.789 đồng theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 (theo Công văn số 633/UBND-KTN ngày 7/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh).

Ông Hồ Đăng Hậu chưa đồng ý và có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở tại nông thôn từ 2.400.000 đồng/m2 lên 10.000.000 đồng/m2, đất trồng cây lâu năm từ 190.000 đồng/m2 lên 6.000.000 đồng/m2, bố trí 1 nền tái định cư, hỗ trợ đời sống thêm 1 nhân khẩu, bồi thường chi phí cát san lấp 90m3.

Ngày 18/1/2019, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND.HC, giải quyết bác các nội dung khiếu nại của ông Hồ Đăng Hậu. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Hồ Đăng Hậu. Qua đó, kết luận giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc bồi thường đối với vị trí đất nông nghiệp liền kề với đường nhựa.

Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh và những nhận định trên, tại văn bản ký ngày 19/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đã sửa đổi một phần Quyết định số 08/QĐ-UBND.HC ngày 18/1/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Đăng Hậu; giao UBND TP Cao Lãnh lập phương án điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường đất nông nghiệp cho ông Hồ Đăng Hậu theo nội dung Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác của Quyết định số 08/QĐ-UBND.HC ngày 18/1/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh được giữ nguyên.

Bảo Lan