Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành và chủ tịch UBND các huyện tiếp 346 lượt (có 355 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.

Qua tiếp công dân, đã giải quyết 1.240/1.240 vụ việc thông qua giải thích, thuyết phục và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 1.468 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 330 đơn khiếu nại, 61 đơn tố cáo, hơn 1.000 đơn phản ánh, kiến nghị, giảm 210 đơn so với cùng kỳ năm trước.

Qua phân loại, xử lý, có 93 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo và 533 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số còn lại không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn người dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết được 90/93 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền 90/93, đạt 96,77% và 2/5 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 40%.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua được khẩn trương giải quyết, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm chỉ đạo giải quyết. Việc nắm bắt tình hình cũng như công tác tham mưu giải quyết được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên...

 

Thu Huyền