Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian qua, trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ và chương trình công tác của địa phương, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp thủ trưởng cùng cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết KN, TC.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, với 72 cuộc thanh tra hành chính được triển khai trong 9 tháng đầu năm 2022, gồm 57 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 16 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại 52 đơn vị và công bố 52 kết luận thanh tra.

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thu chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản; thanh tra về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng.

Qua thanh tra, đã phát hiện 52 đơn vị có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, sai phạm về tiền hơn 27 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước gần 7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 20 tỷ đồng; kiến nghị xử lý đối với 9 tổ chức và 133 cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 đối tượng.

Thanh tra các sở, ngành của tỉnh đã tiến hành 821 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý đối với hơn 3.100 cá nhân và tổ chức. Qua đó, đã ban hành 155 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là mua bán thuốc thú y không có chứa hoạt chất ghi trên nhãn, thuốc ngoài mức giới hạn cho phép so với hàm lượng ghi trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng; sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản và kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường…

Công tác giải quyết KN, TC trên địa bàn luôn được khẩn trương giải quyết, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc nắm bắt tình hình cũng như công tác tham mưu giải quyết các vụ việc cũng được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên.

9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp 1.426 lượt công dân của 1.349 vụ việc. Hầu hết các vụ việc là KN và phản ánh, kiến nghị, nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hành chính.

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 1.615 đơn, trong đó có 618 đơn đủ điều kiện để xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số còn lại không đủ điều kiện thụ lý hoặc không thuộc thẩm quyền được chuyển trả, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 5/12 vụ KN thuộc thẩm quyền; tiến hành xác minh giải quyết 4/4 đơn TC thuộc thẩm quyền; giải quyết 602/602 đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2022, các cấp, các ngành của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo đúng thời gian quy định, kết luận chính xác, khách quan; kiến nghị phù hợp, có tính khả thi cao. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành của tỉnh cũng tích cực giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 11/KH-BCĐUBND ngày 6/5/2019 của Tổ Công tác theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND về kiểm tra, rà soát vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Nhật Huyền