Xử lý “rút kinh nghiệm” có phù hợp?

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết “Chủ tịch quận Thanh Xuân bị tố cáo không thực hiện chỉ đạo của thành phố”, chúng tôi nhận nhiều phản hồi của bạn đọc tỏ ra bức xúc trước sự thiếu nghiêm túc của lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, không xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn theo quy định.

Dư luận thắc mắc hình thức xử lý “rút kinh nghiệm” đối với ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân liệu có phù hợp với khuyết điểm, trách nhiệm được chỉ rõ?

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân không diễn ra đơn lẻ trong nhiều năm qua. Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng nhưng không được chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật đã gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Những vi phạm này sẽ được chúng tôi thông tin phản ánh ở những bài báo tiếp theo.

Theo phân công nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của UBND quận… chỉ đạo chung về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Quận ủy và HĐND quận về các mặt công tác của UBND quận.

Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm trước Quận ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND quận về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao phụ trách. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị…; xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Giải quyết các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND quận.

Đề xuất cho vi phạm tồn tại

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin thông tin quá trình UBND quận Thanh Xuân "năm lần, bảy lượt" phớt lờ, không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Cụ thể, ngày 14/3/2016, UBND thành phố có Văn bản số 41/TB-UBND thông báo Kết luận đơn tố cáo của công dân, trong đó giao UBND quận Thanh Xuân xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 28 phố Tô Vĩnh Diện theo thẩm quyền.

Ngày 01/6/2016, Thanh tra thành phố có Văn bản số 1438/TTTP-PGS đề nghị UBND quận Thanh Xuân khẩn trương thực hiện việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Ngày 17/6/2016, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 754/UBND-TTr đề nghị cho phép giữ nguyên hiện trạng để ổn định tình hình địa phương.

Ngày 10/3/2017, UBND thành phố tiếp tục có Văn bản số 1040/UBND-ĐT giao UBND quận Thanh Xuân thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 28 Tô Vĩnh Diện.

Ngày 19/4/2017, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 503/UBND-TTr báo cáo UBND thành phố về kết quả thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm và tiếp tục đề xuất cho phép giữ nguyên hiện trạng.

Ngày 03/11/2017, Thanh tra thành phố có Văn bản số 4036/TTTP-PGS báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn UBND quận Thanh Xuân xử lý để giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài tại số 28 Tô Vĩnh Diện, trong đó nêu trường hợp UBND quận Thanh Xuân đề xuất cho tồn tại cần chỉ rõ điều khoản áp dụng theo quy định pháp luật.

Ngày 14/11/2017, UBND quận tiếp tục có Văn bản số 1348/UBND-TTr đề xuất cho phép giữ nguyên hiện trạng nhưng không chỉ rõ điều khoản áp dụng.

Sau đó, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 10957/VP-ĐT ngày 20/11/2017 và Văn bản số 2738/VP-ĐT ngày 17/4/2018 yêu cầu UBND quận Thanh Xuân khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Ngày 09/8/2018, Thanh tra thành phố có Văn bản số 3901/TTTP-PGS báo cáo và đề nghị UBND thành phố giao UBND quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố xử lý dứt điểm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Ngày 30/10/2018, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục có Văn bản số 9864/VP-ĐT trong đó yêu cầu UBND quận Thanh Xuân khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngày 19/12/2018, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 2179/UBND-TTr báo cáo kết quả thực hiện và UBND quận đề xuất UBND thành phố cho phép giữ nguyên hiện trạng một số hạng mục.

Ngày 27/2/2019, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 1593/VP-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố “yêu cầu quận Thanh Xuân khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: số 10957/VP-ĐT ngày 20/11/2017, số 6478/VP-ĐT ngày 11/7/2017, số 4306/VP-ĐT  ngày 15/5/2017, Thông báo số 41/TB-UBND ngày 14/3/2016; xử lý dứt điểm trật tự xây dựng tại số nhà 28 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, xong trước ngày 05/3/2019”.

Ngày 15/3/2019, UBND quận lại có văn bản số 314/UBND-TTr báo cáo, đề xuất UBND Thành phố tiếp tục đề nghị UBND thành phố cho phép UBND quận tham vấn ý kiến của Viện Nhà nước và pháp luật để làm cơ sở phối hợp với các Sở ngành thực hiện.

Như vậy, sau nhiều năm, chỉ đạo của UBND thành phố vẫn chỉ... “nằm trên giấy”!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long