Thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 13959/QĐ- UBND ngày 30/11/2021 về việc thu hồi 101.663,8 m2 đất do UBND xã Trường Lâm quản lý, trong đó thu hồi 77.140 m2 đất RSX gia đình ông Lê Đăng Hải đang sử dụng, gồm các thửa đất: Số 39 (diện tích thu hồi 17.246,7m2, loại đất RSX), số 41 (diện tích thu hồi 54.936,6m2, loại đất RSX), tờ bản đồ số 02; thửa số 179 (diện tích thu hồi là 2.510,7m2, loại đất RSX), số 201 (diện tích thu hồi là 2.446m2, loại đất RSX), tờ bản đồ số 03, Trích lục BĐĐC khu đất số 05/TLBĐ 2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 26/4/2019, nhưng gia đình ông Hải không được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Không đồng ý với quyết định thu hồi đất, ông Lê Đăng Hải khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 77.140 m2 đất rừng sản xuất (RSX) cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Khiếu nại của ông Lê Đăng Hải đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 10182/QĐ-UBND ngày 20/10/2022.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Lê Đăng Hải khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả làm việc, trình bày của ông Nguyễn Viết Hải (người được ông Lê Viết Hải ủy quyền khiếu nại) cho thấy, từ năm 1963, thực hiện chủ trương của Huyện ủy và nghị quyết của Đảng ủy xã Quỳnh Vinh là di dân, lập 1 xóm mới gọi là Tân Hùng với 64 hộ dân.

Đến năm 1991, phân chia lại mốc giới hành chính giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Thanh Hóa, thì vùng đất Đồng Kin thuộc địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa (cụ thể là địa giới của xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia). Tuy nhiên, UBND huyện Tĩnh Gia, mà trực tiếp là UBND xã Trường Lâm không làm thủ tục theo quy định về đất đai để đảm bảo quyền lợi cho người dân đang sử dụng đất.

Đến năm 2000, gia đình ông Hải được Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hùng Thắng (thuộc UBND xã Quỳnh Thiện) giao đất để trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ với diện tích khoảng 1,5 ha (điểm 1 từ chân Bãi Sơn Lễ lên đỉnh Hòn Cao; điểm 2 từ bãi Khe Cầu giáp đồi vào thung Eo Voi chạy dọc lên đỉnh Hòn Cao).

Sau khi được giao đất gia đình ông Hải cùng với một số hộ gia đình khác thấy diện tích đất bên cạnh là đất rừng hoang, nên đã tiến hành khai hoang để trồng thêm cây và chăm sóc sử dụng ổn định cho đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

HTX Nông nghiệp Hùng Thắng giao cho ông Hải diện tích khoảng 1,5ha, diện tích đất, còn lại (62.140m2) ông đề nghị được bồi thường, hỗ trợ là đất rừng sản xuất có nguồn gốc do gia đình khai hoang và sản xuất ổn định từ năm 2001 đến nay.

Gia đình không nộp các khoản phí, thuế liên quan đến việc sử dụng diện tích đất này.

Ông Lê Đăng Hải không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai đối với khu đất đang khiếu nại.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, hồ sơ địa chính từ năm 1998 trở về trước của tỉnh Nghệ An và cũng như hồ sơ địa chính xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa năm 1998 không đo vẽ khu vực ông Hải đang khiếu nại.

Đến năm 2009, thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính 12 xã Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt năm 2011, khu đất ông Lê Đăng Hải đang khiếu nại mới được thể hiện trên bản đồ thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và các hộ dân thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là người sử dụng đất.

Trước khi hộ ông Lê Đăng Hải được giao đất năm 2000, đất khu vực Đồng Kin được đội sản xuất Tân Hùng thuộc xã Quỳnh Vinh (sau này là HTX Hùng Thắng, phường Quỳnh Thiện) theo dõi, quản lý.

Ngày 20/4/2000, ông Lê Đăng Hải được HTX Hùng Thắng giao đất rừng trống khu vực bãi Sơn Lễ - bãi Khe Cầu và Hòn Cao để trồng rừng mới và chăm sóc bảo vệ một số diện tích rừng tái sinh thuộc Đồng Kin nhưng không ghi diện tích.

Ông Lê Đăng Hải không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai đối với khu đất đang khiếu nại.

Biên bản hội nghị của hội đồng xác định nguồn gốc đất xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và phụ lục chi tiết kèm theo biên bản hội nghị ngày 04/10/2021 của UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xác định: Diện tích đất ông Lê Đăng Hải đang khiếu nại có nguồn gốc HTX Nông nghiệp Hùng Thắng giao thầu, khoán cho ông Hải năm 2000, không đủ điều kiện bồi thường về đất.

Điểm đ, Khoản 1, Điều 76 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất: “Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”.

Khoản 1, Điều 82, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:“Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của luật này”.

Như vậy, khu đất hộ ông Lê Đăng Hải đang khiếu nại trước khi được giao thầu khoán do HTX Nông nghiệp Hùng Thắng theo dõi, quản lý.

Năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã kết luận và yêu cầu UBND thị trấn Hoàng Mai hủy bỏ hợp đồng giao thầu, khoán trái quy định của pháp luật và đưa diện tích khu vực đất trên vào quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, khu đất này thuộc địa giới hành chính do UBND xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn quản lý. Việc ông Lê Đăng Hải khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 77.140 m2 đất rừng sản xuất (RSX) cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Lê Đăng Hải khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 77.140 m2 đất rừng sản xuất (RSX) cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu ông Lê Đăng Hải không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Huyền Châu