Ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh cơ bản thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Qua thanh tra, đã kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là ở cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Công tác giải quyết KN, TC tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết KN, TC, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, từ đó nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Chất lượng giải quyết KN, TC được nâng lên cả về trình tự, thủ tục và nội dung, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước. Các vụ việc mới phát sinh đều được giải quyết kịp thời, hài hòa, hạn chế tình trạng KN đông người, vượt cấp.

Việc rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người được thực hiện thường xuyên hơn; việc tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp trong ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, chất lượng.

leftcenterrightdel
  Thanh tra tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. 
Ảnh: TH

Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã tiếp gần 3.200 lượt công dân, với 2.845 vụ việc, trong đó số đoàn đông người là 4 đoàn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tiếp nhận gần 1.500 đơn KN, TC, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm hiện nay đã giải quyết được 46/49 vụ việc KN thuộc thẩm quyền, đạt gần 94%.

Theo đánh giá, kết quả giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, cơ bản đáp ứng được mục tiêu ngăn chặn, không để xảy ra tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã thực hiện lồng ghép nội dung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN với đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản.

Các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện tự chủ về tài chính, kinh phí và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm kinh phí trong hoạt động, tạo nguồn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đã có sự chủ động, thường xuyên, chặt chẽ hơn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức chặt chẽ hơn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm và kế hoạch tổ chức thực hiện rõ ràng. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Chánh Thanh tra Trần Văn Ba, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện triển khai các cuộc thanh tra hành chính tại cấp sở còn ít, chỉ một số sở có triển khai thanh tra hành chính, còn lại chủ yếu tập trung vào thanh tra chuyên ngành.

Tình hình KN, TC vẫn còn diễn ra, có những vụ việc khá phức tạp, vẫn còn đoàn KN đông người. Kết quả triển khai thực hiện Luật TC năm 2018 ở một vài địa phương chưa đồng bộ, nhất là các nội dung mới…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về KN, TC.

Thanh tra các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh đã được phê duyệt. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, trọng tâm nhất là các lĩnh vực giao thông vận tải, công thương, y tế…

Thu Huyền