Thu hồi đất khi không có căn cứ

Ngày 14/2/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung đơn của một số công dân tố cáo ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông lạm dụng chức vụ quyền hạn để ban hành các quyết định hành chính liên quan đến việc thu hồi đất tại dự án xây dựng các tuyến đường tiếp giáp các dự án liên quan khu đô thị mới Văn Phú thuộc địa bàn phường Phú La, là trái với quy định của pháp luật gây thiệt hại cho các hộ dân; vi phạm các quy định của Luật Khiếu nại khi công dân có đơn khiếu nại gửi đến UBND quận Hà Đông.

Qua xác minh cho thấy, UBND thành phố kết luận nhiều nội dung công dân tố cáo là đúng.

Nội dung công dân tố cáo ông Vũ Ngọc Phụng, ông Nguyễn Quang Ngọc ban hành 2 quyết định thu hồi đất số 10991/QĐ-UBND này 26/12/2017 đối với bà Nguyễn Thị Hương và Quyết định thu hồi đất số 10992/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 đối với ông Tưởng Duy Thuỷ là không có căn cứ pháp lý để ban hành các quyết định thu hồi đất. Đối với nội dung này, UBND thành phố kết luận là đúng.

Trách nhiệm chính thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông và liên đới trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Ngọc trong việc ký các quyết định thu hồi đất và ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận trong công tác chỉ đạo điều hành.

Nội dung công dân tố cáo ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông thực hiện không đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, không công khai minh bạch theo quy định pháp luật. Đối với nội dung này, UBND thành phố kết luận là đúng một phần.

Nội dung tố cáo ông Vũ Ngọc Phụng và ông Nguyễn Quang Ngọc ban hành Quyết định thu hồi đất số 10992/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 đối với ông Tưởng Duy Thuỷ là không đúng chủ sử dụng đất, không đúng thửa đất và ban hành Quyết định thu hồi đất số 10991/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 đối với bà Nguyễn Thị Hương là không đúng thửa đất. Qua xác minh, UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo không đúng thửa đất là sai, tố cáo không đúng chủ sử dụng đất là đúng.

Trách nhiệm để xảy ra sai sót trên thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu Chủ tịch UBND quận ký quyết định. Vấn đề này cần rút kinh nghiệm.

Hơn 1 năm vẫn chưa có quyết định giải quyết đơn

Công dân tố cáo ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận giải quyết khiếu nại không đúng thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại đối với 3 hộ. Đối với nội dung tố cáo này, UBND thành phố kết luận là đúng.

Qua xác minh cho thấy, ngày 9/2/2018, UBND quận Hà Đông có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại đối với ông Tưởng Duy Thuỷ và bà Nguyễn Thị Hương, đến ngày 28/11/2018, UBND quận Hà Đông mới có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Thuỷ và bà Hương. Căn cứ theo Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại của ông Thuỷ, bà Hương là quá thời hạn giải quyết 200 ngày so với quy định.

Đối với bà Đặng Thị Luyến, ngày 17/8/2018, UBND quận Hà Đông có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, nhưng đến nay đã hơn 12 tháng UBND quận Hà Đông chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của bà Luyến, là chưa đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Việc quá hạn giải quyết khiếu nại trên trách nhiệm thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh vụ việc. Sau đó là trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực được phân công (lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng), trong đó có trách nhiệm của ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch UBND quận là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Trên cơ sở những sai phạm nêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Hà Đông tổ chức kiểm điểm cá nhân, tổ chức trong việc tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất; việc chẫm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng; việc giải quyết khiếu nại chưa đúng với thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.

Hoàng Long