Năm 2022, Sở TN&MT Lai Châu đã kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế, nội quy tiếp công dân theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn, trả lời cho công dân hiểu, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, và các cơ quan hành chính Nhà nước, từ đó nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật.

Trong năm, sở đã tiếp 8 lượt công dân (giảm 8 lượt so với năm 2021), 10 người, tại địa điểm tiếp công dân (không có đoàn đông người); nội dung dân phản ánh, kiến nghị chủ yếu về lĩnh vực đất đai.

Thanh tra Sở xem xét nội dung phản ánh và đối chiếu với các quy định của pháp luật đã tham mưu hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết hoặc trả lời trực tiếp với công dân.

Sở tiếp nhận 48 đơn KN,TC kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 11 đơn so với năm 2021); trong đó, 1 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết; 1 đơn TC không thuộc thẩm quyền giải quyết; 46 đơn kiến nghị, phản ánh (19 đơn thuộc thẩm quyền của sở đã được trả lời cho công dân; 27 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Ngoài ra, sở đã tiếp nhận và xử lý 11 thông tin qua đường dây nóng (giảm 6 thông tin so với năm 2021). Hoạt động thông tin đường dây nóng tại sở được duy trì để tiếp nhận tiếp thông tin phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Riêng lĩnh vực môi trường tiếp nhận 24/24 giờ và các ngày trong tuần; thông qua tiếp nhận, xử lý thông tin bằng nhiều hình thức, thời gian tiếp nhận đa dạng (kể cả ngoài giờ làm việc), tích cực đôn đốc, giám sát đơn vị xử lý thông tin nên những bức xúc của nhân dân có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường được xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Hùng cho biết, những năm qua, tỉnh Lai Châu thực hiện nhiều dự án lớn liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư như: Đầu tư xây dựng bố trí khu dân cư tỉnh lỵ mới; thực hiện dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng… Khi thực hiện các dự án thì cuộc sống người dân thay đổi, các mâu thuẫn phát phát sinh trong đó có liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất, vì vậy các khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xảy ra có tính chất phức tạp.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai, năm 2022, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt việc tham mưu giải quyết đơn; kịp thời xử lý ý kiến của công dân về các lĩnh vực của ngành, trong đó có lĩnh vực đất đai. Việc tham mưu giải quyết hợp lý, hợp tình, đúng trình tự, quy định đã hạn chế việc KN, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giải quyết KN,TC liên quan đến đất đai, ông Hùng đề xuất, tập trung rà soát giải quyết dứt điểm những đơn thư chưa giải quyết và những đơn thư đã giải quyết nhưng chưa phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giải quyết KN,TC, nhất là về thẩm quyền, trình tự và thời hạn giải quyết.

Các địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai; tăng cường công tác hòa giải ở xã, phường thị trấn, và các đơn vị cơ sở để hạn chế phát sinh đơn KN,TC; thường xuyên nắm địa bàn.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc sử dụng đất của các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc thi hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người có thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai...

Bùi Bình