Nguyên Chủ tịch UBND huyện vi phạm Luật KN

Ông Ngô Phú Hàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bị TC nhiều vấn đề liên quan đến 2 nội dung lớn xảy ra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên là vi phạm quy định của Luật KN, có hành vi trù dập, vi phạm đạo đức công vụ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Đảng và Nhà nước trong việc bổ nhiệm, quản lý cán bộ, viên chức.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND tỉnh đã thành lập tổ xác minh nội dung công dân TC. Qua xác minh, tổ công tác đã đưa ra nhận xét cụ thể về từng nội dung.

Công dân TC ông Ngô Phú Hàn vi phạm Luật KN, giải quyết KN chậm thời gian quy định là TC đúng.

TC ông Ngô Phú Hàn cố tình định hướng và chỉ đạo cấp dưới tìm mọi cách kỷ luật theo định kiến cá nhân mang tính trù dập là không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Ngô Phú Hàn tổ chức họp kiểm điểm nhiều buổi (5 buổi) gây nhiều áp lực bất ổn tâm lý, tổn hại sức khỏe là không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều lần áp đặt, quát nạt, xúc phạm, dọa dẫm, bôi nhọ danh dự cá nhân bà Dung, Giám đốc Trung tâm thời điểm đó và một số đồng nghiệp, vu cáo bà về việc bỏ họp chi bộ và vi phạm đạo đức nhà giáo về việc lên mạng chửi giáo viên, không có cơ sở và nằm ngoài nội dung các kết luận của đơn thư TC, cố tình tìm cho ra sai phạm của bà để kỷ luật, đồng thời kích động các thành viên trong Hội đồng Kiểm điểm, kỷ luật là TC đúng một phần, một phần TC sai và một phần không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật.

TC ông Ngô Phú Hàn chỉ đạo tra khảo các giáo viên, nhân viên viết đơn kiến nghị không đúng pháp luật với mục đích là gán cho bà Dung tội kích động, xúi giục làm đơn tập thể và việc làm này đã dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc, mất đoàn kết nghiêm trọng trong Trung tâm là không có cơ sở.

TC ông Hàn không tổ chức chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Trung tâm đối với các sai phạm, khuyết điểm đã được kết luận để có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo Văn bản số 5396 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo giải quyết KN,TC là TC đúng.

Nội dung TC ông Ngô Phú Hàn có vi phạm trong việc không chỉ đạo xem xét xử lý cán bộ, không xử lý kỷ luật đối với cán bộvi phạm pháp luật là TC đúng.

Không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm pháp luật khi TC ông Ngô Phú Hàn đã cố tình trù dập Giám đốc Trung tâm và cổ súy khích lệ, bao che cho Phó Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ và Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn.

Việc người TC cho rằng ông Ngô Phú Hàn ban hành Quyết định số 849 thanh tra hành chính đột xuất vì mục đích tìm bằng được sai sót của Giám đốc Trung tâm để kỷ luật với hình thức cao hơn, gây tâm lý bất an, mất niềm tin vào công lý và làm đảo lộn nhiều hoạt động của Trung tâm hay việc xếp loại thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2018 - 2019 không công bằng, không khách quan nhằm mục đích trù dập Giám đốc Trung tâm; cố tình không xử lý, giải quyết đơn KN quyết định xếp loại là không có cơ sở.

Nội dung TC ông Hàn đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm quy trình giới thiệu, bỏ phiếu và bổ nhiệm ông Phạm Văn Chiến giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm không đúng, vì thời điểm đó ông Chiến không đủ thời gian công tác cho 1 nhiệm kỳ (5 năm) là TC sai. 

Ông Ngô Phú Hàn đưa người không đúng, đủ chức trách thẩm quyền làm nhiệm vụ bỏ phiếu giới thiệu Giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2018 - 2023 là TC sai.

Các cá nhân, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc

Căn cứ nội dung TC, giải trình của người bị TC, kết quả xác minh nội dung TC, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận rõ về từng nội dung TC đối với ông Ngô Phú Hàn.

Trách nhiệm quản lý, liên đới của ông Hàn với tư cách là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức nhưng không quyết liệt chỉ đạo xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm đã được kết luận. Do đó, kết luận chỉ rõ, chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Ngô Phú Hàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm, thiếu sót.

Kết luận UBND tỉnh cũng chỉ rõ, trách nhiệm chính để xảy ra các lỗi trên là của Phòng Nội vụ, các đoàn thanh tra, các cá nhân trực tiếp được giao nhiệm vụ không kịp thời tham mưu công tác xử lý kỷ luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với trưởng đoàn và thành viên của 3 đoàn thanh tra tham mưu giải quyết KN chậm thời gian theo quy định của Luật KN; Trưởng phòng Nội vụ và các cá nhân trực tiếp được giao nhiệm vụ không tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm đã được kết luận. Cùng với đó, tổ chức công khai kết luận nội dung TC này theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 40 Luật TC năm 2018.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Ngô Phú Hàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy; gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành kết luận nội dung TC.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý các nội dung kết luận TC; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết luận nội dung TC đến người TC theo quy định Luật TC 2018.

CTV Xuân Thống