Ông Võ Thanh Ba yêu cầu tính toán bồi thường đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc và giao 01 lô đất tái định cư cho gia đình để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, vì hiện nay, ngoài ngôi nhà bị giải tỏa không còn nơi ở nào khác do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án (DA) xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 04/11/2019, Ban GPMB tỉnh có Văn bản số 1059/BGPMB-BT giải quyết khiếu nại của ông Võ Thanh Ba ở tổ 36, khu vực 5, phường Nhơn Bình, với nội dung: “Căn cứ Điểm c, Khoản 5, Điều 12 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh, hộ ông không được tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất bị thu hồi nêu trên là đúng theo quy định hiện hành và căn cứ Điểm c, Khoản 5, Điều 25 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh, hộ ông không được tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất chiếm dụng đã bị UBND phường Nhơn Bình lập biên bản vi phạm hành chính là đúng theo quy định hiện hành. Như vậy, việc Ban GPMB tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông là đúng theo quy định hiện hành; nên việc ông Võ Thanh Ba khiếu nại là không có cơ sở xem xét giải quyết”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban GPMB tỉnh, ông Võ Thanh Ba gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất, kết quả như sau: Thực hiện DA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, hộ ông Võ Thanh Ba bị thu hồi thửa đất số 114, tờ bản đồ 05, diện tích 205,2m2, loại đất ODT+ BHK (theo hồ sơ đo đạc phục vụ DA) được UBND phường Nhơn Bình xác nhận nguồn gốc thửa đất và số nhân khẩu, hộ khẩu thường trú tại Văn bản số 178/UBND-ĐC ngày 05/7/2019, Văn bản số 225/UBND-ĐC ngày 12/9/2019 và Văn bản số 81/UBND-ĐC ngày 31/3/2020, theo đó: Theo hồ sơ địa chính đăng ký thống kê năm 1998, vị trí thu hồi đất thuộc một phần đất lúa (đất công ích do Nhà nước quản lý cho ông Võ Văn Lộc - cha ông Võ Thanh Ba thuê để sản xuất) và đất thủy lợi do Nhà nước quản lý. Theo hồ sơ đo đạc phục vụ DA là thửa đất số 114, tờ bản đồ 05, diện tích 205,2m2, loại đất ODT+ BHK do ông Võ Thanh Ba khai báo.

Nguồn gốc sử dụng nhà đất: Do ông Võ Văn Lộc chiếm dụng đất thủy lợi và đất lúa (đất công ích) do Nhà nước quản lý sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004, sau đó cho lại con là ông Võ Thanh Ba sau ngày 01/7/2004 (không giấy tờ) sử dụng đến nay. Công trình xây dựng trên đất do ông Võ Thanh Ba làm chủ đầu tư đã đã bị lập biên bản vi phạm hành chính vào năm 2016 và 2017.

Hộ ông Võ Thanh Ba có hộ khẩu thường trú tại tổ 30, khu phố 4, phường Nhơn Bình. Số hộ khẩu 3903, tách hộ cùng nhà từ hộ ông Võ Văn Lộc. Ngoài ra, hộ ông Võ Thanh Ba đã có nhà riêng tại tổ 30, khu phố 4, phường Nhơn Bình.

Căn cứ xác nhận UBND phường Nhơn Bình, Ban GPMB tỉnh tính toán bồi thường 100% giá trị về cây cối, hoa màu trên đất và các khoản hỗ trợ theo quy định với số tiền 15.482.500 đồng; không tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất và không xét giao đất tái định cư cho hộ ông Võ Thanh Ba.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại của ông Võ Thanh Ba, cho thấy, việc ông Võ Thanh Ba yêu cầu tính toán bồi thường đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc và giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông ảnh hưởng GPMB DA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 294/TTT-P3 ngày 04/5/2020; từ những nhận định và căn cứ trên; ngày 08/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Võ Thanh Ba.

Trong thời hạn luật định, ông Võ Thanh Ba không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật - văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng ký nhấn mạnh.

Trịnh Huyền