Ông Trần Trọng Thọ, số 48 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại Quyết định số 8181/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông với 3 nội dung như sau: Năm 1988, Nhà nước thu hồi 810m2 đất của gia đình để thực hiện dự án mở rộng vào hồ Bàu Sen, nhưng không bồi thường, hỗ trợ.

Năm 2017, UBND thành phố Quy Nhơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quốc Bảo và ông Nguyễn Trọng Hiếu tại thửa đất số 165, tờ bản đồ 22 là trái với quy định của pháp luật. Yêu cầu Nhà nước xem xét giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định để gia đình xây dựng nhà ở; vì năm 2007, Nhà nước thu hồi 28,3m2 đất để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ về 3 nội dung khiếu nại cho thấy, vụ việc của ông Trần Trọng Thọ khiếu nại yêu cầu bồi thường đất đã giải tỏa đường vào hồ Bàu Sen năm 1988. Đất giải tỏa dự án đường Nguyễn Tất Thành vào năm 2005 đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ và đề xuất giải quyết, nhưng ông Trần Trọng Thọ không đồng ý nên tiếp tục có đơn khiếu nại và đã được Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 1256/BTNMT-TTr ngày 21/3/2017, theo đó: “Năm 1988, Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông Trần Trọng Thọ để thực hiện dự án mở đường ra hồ Bàu Sen, tại thời điểm này Nhà nước không bồi thường, hỗ trợ giá trị đất bị thu hồi cho gia đình ông Thọ là phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm”.

Đối với nội dung thứ hai, việc ông Trần Trọng Thọ dựa vào các hồ sơ đất đai từ những năm 1962 để cho rằng phần đất phía sau của ngôi nhà số 52 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn có diện tích 75m2 (ngang 5m, dài 15m) nằm trong khuôn viên của thửa đất số 20p, bản đồ số 19, tại ấp 8, vùng 6, xã Quy Nhơn là đất tư của gia đình, nhưng ông Ngô Hoàng Nam đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quốc Bảo và ông Nguyễn Trọng Hiếu là trái với quy định của pháp luật là không có cơ sở; vì: Theo Bản đồ đo đạc năm 1997, phần đất này thuộc thửa 165, tờ bản đồ 22, diện tích 171,57m2, loại đất ở, do bà Nguyễn Thị Đẹp đứng tên chủ sử dụng.

Mặt khác, trong quá trình sử dụng đất của hộ gia đình ông Trần Quốc Bảo và ông Nguyễn Trọng Hiếu từ trước cho đến khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Trọng Thọ không có ý kiến hay khiếu nại tranh chấp gì đối với phần đất nằm phía sau ngôi nhà 52 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn. Trong thời gian niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ hơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Trọng Thọ cũng không có ý kiến hay khiếu nại gì đối với việc ông Trần Quốc Bảo và ông Nguyễn Trọng Hiếu lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy, việc Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quốc Bảo và ông Nguyễn Trọng Hiếu được quyền sử dụng thửa đất số 165, tờ bản đồ số 22, diện tích 147,9m2 tại phường Lê Hồng Phong vào ngày 13/4/2017 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung thứ ba, trong quá trình xem xét, giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Trọng Thọ, các cơ quan chức năng đã xem xét hộ gia đình ông Trần Trọng Năng (cha của ông Trần Trọng Thọ) có đất bị ảnh hưởng 2 dự án (gồm: Giải tỏa đường vào hồ Bàu Sen năm 1988; đất giải tỏa dự án đường Nguyễn Tất Thành vào năm 2005 với diện tích là 28,3m2) và xét điều kiện, hoàn cảnh hộ đông nhân khẩu, khó khăn về chỗ ở, UBND tỉnh đã đồng ý giao cho gia đình ông Trần Trọng Năng một lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá đất tái định cư theo quy định của UBND tỉnh (lô đất số 56, diện tích 144m2, đường Tố Hữu thuộc khu quy hoạch dân cư đảo 1A, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn). Do đó, nội dung ông Trần Trọng Thọ khiếu nại yêu cầu giao đất ở do hoàn cảnh đông nhân khẩu là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại ngày 12/6/2020; đối chiếu quy định của pháp luật, cho thấy, việc ông Trần Trọng Thọ khiếu nại (với 3 nội dung nêu trên) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định số 8181/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Trọng Thọ là đúng quy định của pháp luật.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 319/TTT-P3 ngày 13/5/2020 và Văn bản số 403/TTT-P3 ngày 16/6/2020; từ những nhận định và căn cứ trên; ngày 19/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Trọng Thọ.

Mạnh Hùng