Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn đề ngày 09 tháng 6 năm 2021 của ông Huỳnh Hạnh, thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát (đơn do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển đến tại Văn bản số 1362- CV/VPTW ngày 21 tháng 7 năm 2021), có nội dung: Gia đình ông khai hoang mảnh đất có diện tích 3.642m2, tục danh Hà Bạc tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát và canh tác, sử dụng từ năm 1980 đến nay. Năm 2020, xây dựng tuyến đường ĐT 639 Quy Nhơn - Đề Gi bị ảnh hưởng 917,81m2, gia đình ông đã thống nhất nhận tiền, giao mặt bằng cho Nhà nước; nay, ông yêu cầu để lại phần diện tích 2.724,19m2 đất (3.642m2 - 917,81m2) đã được Nhà nước quy hoạch xây dựng khu dân cư cho hộ gia đình ông quản lý, sử dụng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 912/TTT-P3 ngày 16 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Phần diện tích 2.724,19m2 đất ông Huỳnh Hạnh khiếu nại do Ủy ban nhân dân xã Cát Hải, huyện Phù Cát quản lý và nằm trong quy hoạch khu dân cư xã Cát Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, khu đất này đã được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát thu hồi, xây dựng khu dân cư xã Cát Hải và đã tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Vì diện tích đất nêu trên do Ủy ban nhân dân xã Cát Hải quản lý nên hộ gia đình ông Huỳnh Hạnh không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất và được bồi thường tài sản trên đất với tổng số tiền là 13.074.654 đồng (được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phê duyệt tại Quyết định số 4040/QĐCTUBND ngày 28 tháng 12 năm 2010).

Ông Huỳnh Hạnh không đồng ý nhận số tiền nêu trên và có đơn khiếu nại được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 10/QĐ-CTUBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011. Theo đó: Không công nhận nội dung đơn của ông Huỳnh Hạnh khiếu nại yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đối với phần diện tích đất của hộ gia đình ông do Nhà nước thu hồi để xây dựng khu dân cư xã Cát Hải. Vì, phần diện tích đất Nhà nước thu hồi nêu trên là do Ủy ban nhân dân xã Cát Hải quản lý, sử dụng vào mục đích công ích của xã; gia đình ông đã tự ý chiếm dụng canh tác, sản xuất trái phép. Do đó, việc khiếu nại của ông là không có cơ sở và không đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nay, ông Huỳnh Hạnh tiếp tục khiếu nại và đề nghị để lại phần diện tích 2.724,19m2 đất cho hộ gia đình ông quản lý, sử dụng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Trường hợp ông Huỳnh Hạnh không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Lương