Xét nội dung đơn ghi ngày 29/9/2020 của ông Lê Mảnh Dũng, ngụ địa chỉ nêu trên, yêu cầu Nhà nước công nhận quyền sử dụng 307,2m2 đất (phần đất phía trước Trạm Y tế xã Bình Phú), toạ lạc xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời như sau: Khiếu nại của ông Lê Mảnh Dũng đã được Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng ban hành Thông báo số 108/TB-UBND ngày 11/9/2020 về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại. Lý do: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết. Ông Lê Mảnh Dũng không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, phần đất ông Lê Mảnh Dũng yêu cầu được công nhận quyền sử dụng là đất thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, được Nhà nước quy hoạch xây dựng và mở rộng Trạm Y tế xã Bình Phú vào năm 1997 và năm 2008.

Căn cứ khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng” thì trường hợp khiếu nại của ông Lê Mảnh Dũng không đủ điều kiện để được thụ lý, giải quyết. Thông báo số 108/TB-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng là phù hợp theo quy định pháp luật.

Quỳnh Vy