Văn bản ký ngày 23/7/2021 bởi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng gửi ông Nguyễn Ngọc Ảnh (địa chỉ: Tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn) nêu rõ: UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Ảnh ở tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại đòi lại ngôi nhà số 64 Quốc lộ 1A, thôn An Trung, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là nhà số 84 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) do Nhà nước mượn, bố trí sử dụng.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc và kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan có chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ông như sau:

Ngôi nhà số 64 Quốc lộ 1A, thôn An Trung, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là số 84 đường Quang Trung,  phường Bồng Sơn, thị xã  Hoài Nhơn) có  nguồn gốc của bà Phạm Thị Yến được Nhà nước quản lý theo diện vắng chủ và giao UBND huyện Hoài Nhơn quản lý tại Quyết định số 223/QĐ/UB ngày 09/02/1980.

Từ khi thực hiện quyết định của UBND tỉnh, ngôi nhà đã được UBND huyện Hoài Nhơn giao cho các cơ quan, đơn vị sử  dụng liên tục. 

Đến ngày 02/7/2001, UBND tỉnh có Quyết định số 1938/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 438214, vào sổ  cấp  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00017QSDĐ/2001/UBT ngày 02/7/2001 cho Thanh tra huyện Hoài Nhơn. Hiện nay, ngôi nhà do Thanh tra thị xã Hoài Nhơn đang sử dụng và làm Trụ sở Tiếp công dân.

Căn cứ Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và  việc thực  hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã  hội chủ nghĩa  liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01/7/1991.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà mà Nhà nước đã quản lý, bố  trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.”

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: Việc ông Nguyễn Ngọc Ảnh cho rằng ông Nguyễn Tùng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn mượn ngôi nhà số 64 Quốc lộ 1A, thôn An Trung, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là số 84 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) nhưng không cung cấp được giấy tờ cho mượn nhà.

Do đó, việc ông Nguyễn Ngọc Ảnh ở tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Yến), khiếu nại đòi lại ngôi nhà số 64 Quốc lộ 1A, thôn An Trung, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (nay là nhà số 84 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Quỳnh Vy