Bà Võ Thị Cúc, bà Võ Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Siêu Quyền và ông Nguyễn Đỗ Phú (tổ 29, khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và giao đất tái định cư riêng cho 5 hộ có nhà ở trên thửa đất số 14, tờ bản đồ số 33, diện tích 332,5m2 đã được UBND TP Quy Nhơn cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Minh (đã chết) do Nhà nước thu hồi, thực hiện Dự án Xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, thửa đất số 14, tờ bản đồ 33 có diện tích 332,5m2 đã được UBND TP Quy Nhơn cấp GCNQSDĐ số H00210, ngày 18/9/2006 (trong đó 150m2 đất ở và 182,5m2 đất cây hàng năm) cho bà Nguyễn Thị Minh là mẹ của bà Cúc, bà Hạnh và là bà ngoại của bà Thảo và ông Quyền. GCNQSDĐ thể hiện trên thửa đất có 3 ngôi nhà có tổng diện tích là 137,2m2 (ngôi nhà 4 chuẩn, vị trí ngôi nhà tiếp giáp với đường đi; ngôi nhà 4B, vị trí giữa thửa đất và ngôi nhà 4C, vị trí sau cùng của thửa đất tiếp giáp với sông Hà Thanh).

Tháng 9/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm kê thửa đất số 14, tờ bản đồ 33 có diện tích 332,8m2; Hiện trạng trên thửa đất có 5 ngôi nhà do 5 hộ kê khai, gồm: Hộ bà Võ Thị Cúc, hộ bà Võ Thị Hạnh, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, hộ ông Nguyễn Siêu Quyền và hộ Nguyễn Đỗ Phú.

Qua làm việc, bà Võ Thị Cúc, bà Võ Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Siêu Quyền và bà Nguyễn Thị Như Thục vợ của ông Nguyễn Đỗ Phú không cung cấp thời điểm xây dựng 5 ngôi nhà trên thửa đất của bà Minh.

Công an phường Nhơn Bình và UBND phường Nhơn Bình xác nhận về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tình hình nhân khẩu của các hộ, như sau:

“Tại thời điểm cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Minh (tháng 9/2006), trên thửa đất chỉ có 3 ngôi nhà của bà Minh.

Thời điểm sau năm 2007 đến trước năm 2012, bà Minh và bà Võ Thị Hạnh (con bà Minh) xây dựng lại 2 ngôi nhà tại vị trí liền kề với đường đi. Ông Nguyễn Siêu Quyền (cháu ngoại bà Minh) và ông Nguyễn Đỗ Phú xây dựng thêm 2 ngôi nhà vị trí phía sau 2 ngôi nhà bà Minh và bà Hạnh. Nhà của ông Quyền và ông Phú không có lối đi riêng; 2 hộ này phải đi vào trong nhà bà Minh rồi mới đi ra đường. Thời điểm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo xây dựng nhà sau năm 2012 (sau thời điểm Công ty Cổ phần Đo đạc bản đồ Thắng Lợi đo vẽ hiện trạng thửa đất). Vị trí nhà của bà Thảo sau nhà của ông Phú và nhà của ông Quyền. Nhà của bà Thảo không có lối đi; nhà bà Thảo phải đi vào trong nhà bà Minh rồi mới đi ra đường. Các hộ nêu trên xây dựng xây dựng nhà, vật kiến trúc sau thời điểm công bố quy hoạch và không có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền.

Bà Võ Thị Hạnh (con bà Minh) cùng 2 con là Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Nhị ở trên thửa đất của bà Minh từ trước năm 2004, chung hộ khẩu với bà Minh, năm 2008 tách hộ cùng nhà với bà Minh.

Ông Nguyễn Văn Hưng có vợ là Nguyễn Thị Bích Liên, tháng 5/2015 tách hộ cùng nhà với hộ bà Võ Thị Hạnh.

Bà Võ Thị Cúc có 1 nhân khẩu, từ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn chuyển đến vào ngày 30/10/2015.

Hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thảo có 04 nhân khẩu, từ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn chuyển đến vào ngày 26/4/2016.

Ông Nguyễn Siêu Quyền có 4 nhân khẩu, hộ khẩu tại khu vực 5, phường Nhơn Bình chuyển đến vào ngày 2/6/2015.

Ông Nguyễn Đỗ Phú có hộ khẩu tại xã Phước Mỹ, không có hộ khẩu tại ngôi nhà của bà Minh”.

Qua kiểm tra hồ sơ vụ việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Minh, cụ thể:

Về bồi thường đất: Thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị

Minh nên được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích của từng loại đất thể hiện trong GCNQSDĐ, gồm: Bồi thường đất ở 150m2 và bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây hàng năm 182,8m2. Bà Minh đã chết, các con gồm: Võ Thị Cúc, Võ Thị Tuyết, Võ Thị Sương, Võ Thị Hoa và Võ Thị Hạnh được nhận tiền bồi thường (67.479.200 đồng).

Về bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối hoa màu: GCNQSDĐ cấp cho bà Nguyễn Thị Minh (cấp ngày 18/9/2006) thể hiện phần tài sản gắn liền trên đất là 3 ngôi nhà cấp 4, vị trí cách rời nhau với tổng diện tích xây dựng chiếm đất là 137,2m2. Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2016, 3 ngôi nhà thể hiện trong GCNQSDĐ không còn, các con cháu bà Minh đã xây dựng mới 5 ngôi nhà trên thửa đất này, tổng diện tích là 240,573m2 và 58,27m2 sân nền xi măng, mái hiên lợp tole, nền xi măng + nền lát gạch ceramic. Thời điểm xây dựng nhà, vật kiến trúc của 5 trường hợp nêu trên là sau thời điểm công bố quy hoạch và không có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền. Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên thửa đất số 14, tờ bản đồ 33 như sau: Bồi thường 100% giá trị đối với phần diện tích 137,2m2  nhà theo GCNQSDĐ (vận dụng theo hướng có lợi cho hộ, tính từ cấp nhà cao nhất, 357.709.470 đồng). Không bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích nhà, vật kiến trúc xây dựng còn lại (xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch). Riêng hàng rào cổng ngõ thì được bồi thường 100% giá trị (8.761.144 đồng). Cây cối được bồi thường 100% giá trị (1.045.000 đồng). Các khoản hỗ trợ khác: 11.000.000 đồng.

Về tái định cư: Thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ và diện tích thu hồi đất ở là 150m2, bà Nguyễn Thị Minh (chết), các con Võ Thị Cúc, Võ Thị Tuyết, Võ Thị Sương, Võ Thị Hoa và Võ Thị Hạnh đại diện nhận 1 lô đất tái định cư (lô chính) và Hộ bà Võ Thị Hạnh thực tế ở với bà Minh từ trước năm 2004, trước thời điểm công bố quy hoạch, xác định hộ bà Hạnh là hộ tăng thêm trong hộ bà Minh. Do vậy, hộ bà Hạnh được xét giao một lô đất tái định cư (lô phụ) theo Khoản 2, Điều 30 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND tỉnh.

Đối với trường hợp 4 hộ: Hộ bà Võ Thị Cúc, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, hộ ông Nguyễn Siêu Quyền và hộ ông Nguyễn Đỗ Phú từ nơi ở khác đến thửa đất này xây dựng nhà và nhập hộ khẩu sau thời điểm công bố quy hoạch (sau năm 2007) không đủ điều kiện để giao tái định cư theo quy định.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường, kết quả tổ chức đối thoại với bà Võ Thị Cúc, bà Võ Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Siêu Quyền và ông Nguyễn Đỗ Phú; đối chiếu với các quy định của pháp luật, lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận: Việc bà Võ Thị Cúc, bà Võ Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Siêu Quyền và ông Nguyễn Đỗ Phú (con, cháu bà Nguyễn Thị Minh) khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và giao đất tái định cư riêng cho 5 hộ có nhà ở trên thửa đất số 14, tờ bản đồ số 33, diện tích 332,5m2 đã được UBND TP Quy Nhơn cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Minh (đã chết) do Nhà nước thu hồi, thực hiện Dự án Xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Lý do, phần diện tích nhà, đất Nhà nước thu hồi của hộ Nguyễn Thị Minh thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ 33 có diện tích 332,5m2 đã được UBND TP Quy Nhơn cấp GCNQSDĐ số H00210, ngày 18/9/2006 (trong đó 150m2 đất ở và 182,5m2 đất cây hàng năm) thể hiện phần tài sản gắn liền trên đất là 3 ngôi nhà cấp 4, vị trí cách rời nhau với tổng diện tích xây dựng chiếm đất là 137,2m2. Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2016, 3 ngôi nhà thể hiện trong GCNQSDĐ không còn, các con cháu bà Minh đã xây dựng mới 5 ngôi nhà trên thửa đất này, tổng diện tích là 240,573m2 và 58,27m2 sân nền xi măng, mái hiên lợp tole, nền xi măng + nền lát gạch ceramic.

Thời điểm xây dựng nhà, vật kiến trúc của 5 trường hợp nêu trên là sau thời điểm công bố quy hoạch và không có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền. Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ và giao 1 lô đất tái định cư (lô chính) cho các bà Võ Thị Cúc, Võ Thị Tuyết, Võ Thị Sương, Võ Thị Hoa và Võ Thị Hạnh là con của bà Nguyễn Thị Minh (đã chết) và 1 lô đất tái định cư (lô phụ) cho hộ bà Võ Thị Hạnh là đúng quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh áp dụng cho dự án tại thời điểm.

Xét đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 361/TTT-P3 ngày 1/6/2020 và Văn bản số 438/TTT-P3 ngày 29/6/2020; từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 6/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Cúc, bà Võ Thị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Siêu Quyền và ông Nguyễn Đỗ Phú.

Vy Anh