Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC 6 tháng đầu năm 2022 của UBND TP Sa Đéc cho thấy, công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành của TP đã đi vào nề nếp.

Việc tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP, của thủ trưởng các ngành và chủ tịch UBND các xã, phường được tổ chức theo quy định.

Công tác xử lý đơn thư KN, TC được đảm bảo.

Việc kiểm tra, rà soát đơn thư KN, TC được duy trì thường xuyên, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế được những vụ KN đông người, vượt cấp.

Ban Tiếp công dân, Thanh tra TP Sa Đéc và các ngành đã tiếp công dân thường xuyên được 204 lượt; tổ chức các cuộc đối thoại và tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP 14 lượt. Nội dung các cuộc đối thoại và tiếp công dân chủ yếu về tranh chấp đất đai, KN về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua tiếp công dân đã kịp thời giải quyết các KN, phản ánh, kiến nghị của công dân, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương.

Tổng số đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận trong kỳ là 50 đơn. Thanh tra TP Sa Đéc cùng các ngành đã tham mưu giải quyết 43 đơn, đạt 86%; số đơn còn lại đang tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP Sa Đéc đã ban hành 19 quyết định giải quyết KN về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vận động thuyết phục người dân rút 2 đơn KN.

Bên cạnh đó, ủy nhiệm cho chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp Thanh tra TP tổ chức trao và thực hiện 25 quyết định giải quyết KN về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh.

Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Tiếp công dân, thủ trưởng các ban, ngành TP và chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh.

Tập trung giải quyết dứt điểm tại cơ sở các vụ việc KN, TC mới phát sinh đạt trên 90%. Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KN, tranh chấp quyền sử dụng đất và kết luận xử lý TC đạt trên 90%.

Thanh tra TP Sa Đéc tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm nhằm kịp thời chỉ ra những thiếu sót để khắc phục; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết KN, TC trên địa bàn ngày một chất lượng và hiệu quả hơn.

Cảnh Nhật