Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ Bình Định tại Văn bản số 150-TB/TU ngày 20/4/2021 về các vụ việc tại thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước và khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý.

Đối với vụ việc một số công dân (ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đã có hành vi đánh người, đập phá tài sản của Công ty TNHH Phú Hiệp trong quá trình triển khai thi công nạo vét, khơi thông dòng chảy tại cửa sông Hà Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4313/UBND-TD ngày 01/7/2020, không để xảy ra tình trạng công dân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiếu kiện đông người vượt cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo UBND xã Phước Thuận phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty TNHH Phú Hiệp tổ chức làm việc và đối thoại trực tiếp với các hộ dân có liên quan để vận động, giải thích và hỗ trợ (nếu có), tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc triển khai dự án; đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Phú Hiệp cam kết hoạt động khai thác cát tại khu vực thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước không gây sạt lở bờ sông, không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật đối với các công dân đã có hành vi đánh người, đập phá tài sản của Công ty TNHH Phú Hiệp; đồng thời, theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu kiện của các công dân tại  thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước và các phần tử quá khích, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo lôi kéo, liên kết, kích động công dân tụ tập khiếu kiện đông người trái pháp luật (nếu có), xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc một số người dân khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn phản ánh Công ty TNHH Tân Lập tự ý, tập kết vật liệu xây dựng xâm hại đến Di tích Lịch sử Đệ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý kiên quyết, giải quyết dứt điểm vụ việc, chấm dứt khiếu kiện.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; UBND thị xã Hoài Nhơn; UBND huyện Tuy Phước) khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 5/2021.

Mạnh Hùng