Ông Nguyễn Minh Xuân (tổ 58, khóm Mỹ Long, phường 3, TP Cao Lãnh) khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 150.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2; nâng mức hỗ trợ giá đất nông nghiệp lên 5 lần; yêu cầu được bố trí 01 nền tái định cư, do Nhà nước thực hiện dự án Trường THCS Kim Hồng, phường 3, TP Cao Lãnh.

Ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại yêu cầu của ông Nguyễn Minh Xuân. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 28/12/2018, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thu hồi 320m2 đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Minh Xuân để thực hiện công trình Trường THCS Kim Hồng, phường 3, TP Cao Lãnh; đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Minh Xuân với số tiền là 142.560.000 đồng theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 (theo Công văn số 16/UBND-KTN ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường THCS Kim Hồng, phường 3, TP Cao Lãnh).

Ông Nguyễn Minh Xuân chưa thống nhất, có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 150.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2; yêu cầu nâng mức hỗ trợ giá đất nông nghiệp lên 5 lần; yêu cầu bố trí 01 nền tái định cư.

Ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Minh Xuân.

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Kim Ngân (người được ông Nguyễn Minh Xuân ủy quyền). Qua đó, kết luận các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Minh Xuân là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 71/QĐ-UBND.HC ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và những nhận định trên, tại văn bản ký ngày 26/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 71/QĐ-UBND-HC ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Xuân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp ông Nguyễn Minh Xuân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng giao UBND TP Cao Lãnh tổ chức thi hành; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Mạnh Hùng