Tổng số đơn nhận là 2.018 đơn (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước).

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 42/49 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,7% (còn lại các vụ việc đang trong thời hạn giải  quyết), trong đó có 38 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính; 04 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian  theo  quy định. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại đã kiến nghị kiểm  điểm rút  kinh  nghiệm  đối với  06 cá nhân (đã thực hiện kiểm điểm). Đến nay 38/38 quyết định giải quyết khiếu nại đã được thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 41/43 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền,  đạt tỷ lệ 95,3%, trong đó có 04 vụ việc người tố cáo rút đơn. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian theo quy định. Qua giải quyết đơn thư đã kiến nghị  xử lý đối với 06 cá nhân (đã thực hiện kiểm điểm 06 cá nhân). Đến nay 40/41 kết luận giải quyết đã được thực hiện.

Tổng số vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: 1.061 vụ việc. Cơ quan chức năng đã xem xét, trả lời, giải quyết 622 vụ việc. Số đơn đang giải quyết 126 vụ việc; số chưa giải quyết 313 vụ việc.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, xem xét kết luận, quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Sự phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

UBND tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và hội nghị phiên thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và một số vụ việc công dân cố tình khiếu kiện kéo dài, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Trong điều kiện do ảnh hưởng của dịch Covid 19, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, tránh dịch bệnh có thể lây lan, đồng thời tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định. Một số đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn chủ yếu là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; tố cáo cán bộ cấp xã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai, thực thi công vụ và thực hiện các chế độ chính sách xã hội...

Hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của tỉnh quan tâm, chỉ đạo, xem xét, giải quyết nhưng một số công dân cố tình, tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển sang tố cáo người ký ban hành văn bản giải quyết; một số công dân thiếu sự hợp tác với cơ quan Nhà nước hoặc đưa ra những đề nghị không có căn cứ pháp lý để giải quyết dứt điểm vụ việc, như một số công dân của thành phố Tam Điệp liên quan đến giải phóng mặt bằng xây dựng cầu vượt trên địa bàn phường Nam Sơn; một số công dân của huyện Nho Quan liên quan đến giải phóng mặt bằng xây dựng quốc lộ 12B; công dân xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn liên quan đến giải phóng mặt bằng Đê biển Bình Minh...

Huyền Anh