Ngày 29/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh tra có văn bản gửi UBND huyện Phù Mỹ nêu rõ: Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Màng (sinh năm 1945) ở thôn  Dương  Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thường xuyên đến Trụ sở Tiếp dân tỉnh, trình bày và gửi đơn yêu cầu giải quyết giao 01 lô đất khác hoặc tổ chức cưỡng chế đối với ông Huỳnh Văn Hải về hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên thửa đất số 448, tờ bản đồ số 23 tại thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ do Nhà nước giao cho hộ gia đình bà (có thu tiền sử dụng đất) và  được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02925 ngày 30/8/2013, để gia đình bà có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ kiểm tra, rà soát vụ việc, giải quyết dứt điểm việc kiến nghị của bà Nguyễn Thị Màng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/12/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện.

 

Thanh Lương