Tình trạng đùn đẩy vụ việc lên cấp trên giảm

Trên tinh thần “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”, trong những năm qua, công tác TCD, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Thực tế, các ý kiến kiến nghị, đơn thư KN, TC của công dân đã được các cấp chính quyền lắng nghe, ghi nhận và xử lý kịp thời; kết quả giải quyết nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2021, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành 1 chỉ thị, 2 thông báo kết luận và tổ chức giám sát về tăng cường lãnh đạo công tác TCD, nâng cao hiệu quả giải quyết KN, TC trên địa bàn. Tỉnh uỷ và trực tiếp người đứng đầu là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này; trực tiếp TCD, đối thoại với công dân, qua đó, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng giải quyết nhiều vụ việc thấu tình, đạt lý.

Để phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động TCD, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác nắm tình hình tại các địa phương, xử lý kịp thời những vụ việc mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đồng thời, thành lập Hội đồng TCD của tỉnh và Hội đồng Tư vấn giải quyết KN, TC, kiến nghị tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, các địa phương không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo giải quyết đúng thẩm quyền, giải quyết đến cùng các vụ việc phát sinh tại cơ sở; giảm tình trạng đùn đẩy vụ việc lên cấp trên. Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ TCD chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp huyện cơ bản đã bố trí những người nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh để KN, TC, kiến nghị, phản ánh đã giảm 12,32%; số vụ việc giảm gần 8,4%; số đoàn đông người giảm 23 đoàn so với cùng kỳ. Các cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 577/721 vụ việc KN, đạt 80,02% (cao hơn tỷ lệ cùng kỳ 74,19%); 27/32 vụ việc TC, đạt 84,37% (cao hơn tỷ lệ cùng kỳ 77,58%)…

Thấu cảm với người dân

Mới đây, tại hội nghị về công tác TCD, giải quyết KN, TC và việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC. Nhiều vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy, Quảng Ninh là địa phương có hoạt động kinh tế, xã hội sôi động, nhu cầu đầu tư các dự án là rất lớn. Để tiếp tục giữ vững niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đòi hỏi càng phải quan tâm đến công tác TCD, giải quyết KN, TC.

Để làm được điều đó, cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, huyện; lấy hiệu quả của công tác TCD, giải quyết đơn thư KN, TC làm tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác.

Đồng thời, trong quá trình TCD, giải quyết tại cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức cần tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, thấu cảm với dân; không được vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, dù là việc nhỏ nhất; chủ động đối thoại, hòa giải, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt KN, TC không đúng. Khi phát sinh vụ việc phức tạp, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn để giải quyết thấu tình, đạt lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong TCD, giải quyết KN, TC và tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền KN, TC để cố ý vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ các cơ quan quản lý, nhằm hạn chế phát sinh KN, TC, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân về công tác TCD, giải quyết KN, TC, tạo điều kiện cho người dân mở rộng tối đa quyền của mình theo quy định pháp luật; khuyến khích công dân khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính ra tòa án nhân dân; tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các ban Đảng cùng với thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước; tập trung vào lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KN, TC phức tạp, những địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên để chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Trọng Tài