Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Tống Ngọc Thu Hà liên quan đến việc UBND quận Cầu Giấy cấp GCN quyền sử dụng đất tại số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2020.

TKBT