Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tập trung, quyết liệt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Để thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC phục vụ bầu cử, tháng 3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết KN, TC. Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét và giải quyết các KN, TC trong bầu cử đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch 383/KH-TTCP ngày 9/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, ngay trong tháng 3, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử.

Chia sẻ về kết quả tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Bình cho biết: Nhờ sự quan tâm của chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất được thực hiện theo đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn kịp thời  tham mưu, đề xuất việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc KN, TC, phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền, bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, quan tâm lợi ích của người dân, góp phần nâng cao niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban Bầu cử của tỉnh, các cấp, các ngành đã tiếp nhận 4 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Nội dung đơn của công dân tập trung vào việc tố cáo đại biểu không đủ tư cách để đưa vào nhân sự bầu đại biểu HĐND khóa mới; phản ánh việc có công dân bị xem xét kỷ luật nhưng vẫn có tên trong danh sách bầu cử đại biểu HĐND xã.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, tất cả 4 đơn này đã được chuyển đến các cấp, các ngành giải quyết theo đúng quy định.

Thời gian diễn ra bầu cử đang đến gần, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về KN, TC, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân theo quy định.

Nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; đảm bảo công tác giải quyết KN, TC đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp lên tỉnh và Trung ương…

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.

Tại hội nghị hiệp thương lần ba, 100% đại biểu nhất trí lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thống nhất với danh sách 3 người có đơn xin rút và 1 người không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 15 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh… 

Hải Hà