Tập trung thanh tra lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Thanh tra TP Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra được tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, qua đó phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất.

Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Trong kỳ, tiếp tục kiểm tra xác minh 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đến nay, đã ban hành kết luận 4 cuộc. Qua đó, yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 80 triệu đồng; tháo dỡ công trình, vật kiến trúc bàn giao trả lại mặt bằng đối với 29 hộ dân và 2 doanh nghiệp. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 4 tập thể và 13 cá nhân vi phạm.

Công tác tiếp công dân (TCD) được thực hiện có nề nếp. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ việc phản ánh tại phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP tăng 12 vụ việc; số lượt công dân tới các điểm tiếp dân tại UBND các phường giảm 276 lượt người, số vụ việc giảm 87 vụ việc.

Thanh tra TP chia sẻ, thời gian qua, các KN, TC, kiến nghị, đề nghị của công dân đều được tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp kịp thời. Sau mỗi buổi tiếp dân, đều có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND TP giao việc cho cơ quan chuyên môn, UBND các phường giải quyết hoặc tham mưu giải quyết vụ việc. Đa số những nội dung KN, TC, kiến nghị, đề nghị được tiếp nhận tại các phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP là những vụ việc cũ đã được UBND TP xem xét, giải quyết và trả lời (chiếm 86%).

6 tháng đầu năm, UBND TP Bắc Ninh đã tiếp nhận 301 đơn. Trong đó, 128 đơn có nội dung trùng lặp, không thuộc thẩm quyền hoặc đơn đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên công dân không nhất trí, tiếp tục có đơn mà không cung cấp được chứng cứ, tình tiết mới, vì vậy không xem xét giải quyết; 173 đơn phải xem xét, xử lý. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 7 đơn. Nội dung kiến nghị, đề nghị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng…

Các KN, TC đều được xử lý kịp thời

Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư KN, TC đã luôn được UBND TP Bắc Ninh xem xét, giải quyết kịp thời, cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm, TP đã giải quyết 149/176 đơn, đạt 85%.

UBND TP và các cơ quan chuyên môn đã tích cực thực hiện và đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra. Cùng với việc thực hiện các kết luận mới phát sinh, Thanh tra TP tham mưu UBND TP đôn đốc thực hiện 9 kết luận tồn đọng từ các năm trước với số tiền phải thu hồi hơn 923 triệu đồng…

Trong công tác PCTN, Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2020; kế hoạch đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị, phường trên địa bàn TP năm 2019.

Cùng với đó, động viên cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật PCTN nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời cán bộ có biểu hiện hoặc hành vi tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 11/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân và Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài…

UBND TP cũng đã thành lập 2 đoàn công tác do lãnh đạo TP làm trưởng đoàn, chỉ đạo giải quyết các đơn thư KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài cũng như các đơn thư thuộc thẩm quyền do đơn vị, địa phương nhận được. Qua kiểm tra, rà soát, UBND TP đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Đến nay, cơ bản các vụ việc đã được giải quyết, một số vụ việc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản không thụ lý đơn do đã được giải quyết nhiều lần, đảm bảo khách quan, đúng quy định và đơn không có tình tiết mới.

Chia sẻ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thanh tra TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị sẽ  tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, TCD, giải quyết đơn thư KN, TC và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm… Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp dân, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư, đảm bảo tỷ lệ giải quyết KN, TC đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ thu hồi về kinh tế đạt từ 90% trở lên đối với các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC…

Hải Hà