Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/8/2021) gửi Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ký ngày 7/9/2021 cho biết như vậy.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH chuyển đến các cấp, ngành có thẩm quyền trên địa bàn như sau: Trong kỳ, các cấp, các ngành của tỉnh nhận được 22 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH chuyển đến. Kết quả, đã giải quyết 18 vụ việc, có 04 vụ việc đang xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 7415/VPCP-V.I ngày 07 tháng 9 năm 2020 và Văn bản số 10801/VPCP-V.I ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc chuyển đơn, thư của công dân tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết 99 đơn thư do Văn phòng Chính phủ chuyển đến, cụ thể: Có 19 trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; có 72 trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật (trong đó, có 05 trường hợp công dân không chấp hành, vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến các cơ quan Trung ương); có 08 trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo (phát sinh mới), Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Trong kỳ, có một vụ việc của bà Trần Thị Hoa (ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn) do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Văn bản số 1361/TSTCDTW-BDN ngày 07 tháng 10 năm 2020, với nội dung: Năm 1972, gia đình bà khai phá, tôn tạo một khoảnh đất có diện khoảng 1.000 m2 tại thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn sử dụng liên tục, ổn định, không tranh chấp; đã được phân chia cho các con làm nhà ở ổn định.

Tuy nhiên, ngày 30 tháng 9 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý ra thông báo yêu cầu gia đình bà tháo dỡ tài sản trên phần diện tích khoảng 400 m2 ở phía sau nhưng không xác minh, làm rõ.

Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật, cụ thể: Ngày 29 tháng 9 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý lập biên bản kiểm tra hiện trường đối với hộ ông Nguyễn Trơn (vợ là bà Trần Thị Hoa) có hành vi trồng 10 trụ thép vuông trên đất tại khu quy hoạch dân cư khu vực Suối Cả, xã Nhơn Lý.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Nhơn Lý đối với hộ ông Nguyễn Trơn. Đồng thời, UBND xã Nhơn Lý tổ chức buổi vận động hộ ông Nguyễn Trơn tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng hộ dân không chấp hành.

Đến ngày 02 tháng 10 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.

Do hộ ông Nguyễn Trơn tiếp tục có hành vi tái lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà không phép nên UBND xã Nhơn Lý lập Biên bản vào ngày 04 tháng 11 năm 2020 và ban hành Thông báo số 95/TB-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 yêu cầu hộ ông Nguyễn Trơn thực hiện tháo dỡ; đồng thời, tổ chức buổi vận động tự giác tháo dỡ nhưng hộ ông Nguyễn Trơn không chấp hành và có đơn khiếu nại.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý có Văn bản số 91/UBND-ĐC về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Hoa.

Đến ngày 16 tháng 11 năm 2020, UBND xã Nhơn Lý tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhanh công trình vi phạm tại khu quy hoạch dân cư Suối Cả đối với hộ ông Nguyễn Trơn theo quy định.

Sau đó, bà Trần Thị Hoa có đơn khiếu nại cho rằng UBND xã Nhơn Lý cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trên đất có nguồn gốc do gia đình bà khai vỡ năm 1972 là không đúng.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý đã tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 68/QĐ- UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021, theo đó: Không công nhận nội dung đơn của bà Trần Thị Hoa.


Huyền Anh