Ông Nguyễn Văn Hải khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 400.000 đồng/m2 lên 6.000.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường chi phí san lấp mặt bằng 48,6m3, do Nhà nước thực hiện dự án công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Hạng mục đường ĐT 856, đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 30 đến cầu ông Hoành, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 21/9/2018, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND thu hồi 40,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Hải để thi công công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh. Hạng mục đường ĐT 856, đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 30 đến cầu ông Hoành, xã Mỹ Trà. Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Hải với tổng số tiền là 58.706.419 đồng theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 (theo Công văn số 633/UBND-KTN ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh. Hạng mục đường ĐT 856, đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 30 đến cầu ông Hoành, xã Mỹ Trà).

Ông Nguyễn Văn Hải chưa đồng ý và có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 400.000 đồng/m2 lên 6.000.000 đồng/m2; yêu cầu bồi thường chi phí san lấp mặt bằng 48,6m3.

Ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải.

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Hải. Qua đó, kết luận giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát đề xuất UBND tỉnh xem xét việc bồi thường đối với vị trí đất nông nghiệp liền kề với đường nhựa.

Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ ngày 6/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh và những nhận định trên, tại văn bản ký ngày 19/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đã sửa đổi một phần Quyết định số 12/QĐ-UBND.HC ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải; giao UBND thành phố Cao Lãnh lập phương án điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Văn Hải theo nội dung Quyết định số 173/QĐ-UBND-NĐ ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác của Quyết định số 12/QĐ-UBND.HC ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh được giữ nguyên.

Bảo Lan