Văn bản nêu rõ, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ  hàng  tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số  28  đường  Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn).

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến  phức tạp, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, hạn chế tập trung đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ  vào thứ ba ngày 15/6/2021.

Hà Anh