Để thực hiện Kết luận số 83/KL-UBND của UBND thành phố đối với các nội dung tố cáo theo đúng quy định pháp luật, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao đã yêu cầu lãnh đạo sở tổ chức rút kinh nghiệm trong việc ký Văn bản số 1010/SVHTT-TTr ngày 27/4/2020 chuyển đơn tố cáo của công dân cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giải quyết chưa đúng quy định của Luật Tố cáo.

Thanh tra sở tham mưu xử lý, phân loại đơn, đề xuất giám đốc sở thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân đề ngày 9/4/2019 và 2/3/2020 đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu Văn bản số 1010/SVHTT-TTr ngày 27/4/2020.

Đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao giao giám đốc trung tâm chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến các nội dung tố cáo cho tổ xác minh để việc giải quyết tố cáo được thực hiện đầy đủ theo quy định, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Tổ chức pháp chế có trách nhiệm tổng hợp các nội dung nêu trên, tham mưu báo cáo Sở Văn hoá và Thể thao về thực hiện Kết luận số 83/KL-UBND của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Bên cạnh nội dung tố cáo về việc giải quyết đơn thư, công dân còn tố cáo bà Lê Thuý Ngà, phụ trách Bộ môn Thể thao Khuyết tật thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã thu 5% số tiền thưởng huy chương mà các vận động viên được hưởng là trái quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh tại Kết luận số 83/KL-UBND của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, ngày 30/6/2015, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có Quyết định số 124/QĐ-TTHL&TĐTDTT phân công bà Lê Thuý Ngà, viên chức điều hành hoạt động của Bộ môn Thể thao Khuyết tật.

Ngày 5/5/2017, Bộ môn Thể thao Khuyết tật tiến hành họp về nội dung đóng góp quỹ hoạt động cho bộ môn, gồm: Bà Lê Thuý Ngà, Phó Chủ nhiệm Bộ môn, chủ trì cuộc họp và 9 huấn luyện viên đại diện các phân môn. Tại biên bản cuộc họp có nội dung, các thành viên cuộc họp thống nhất ý kiến: Việc đóng góp thành lập quỹ của bộ môn là cần thiết, nên đề xuất các huấn luyện viên, vận đông viên trích lại một phần tiền thưởng huy chương được nhận (trên tinh thần tự nguyện) để bộ môn có kinh phí hoạt động. Biên bản có chữ ký của bà Ngà và 9 huấn luyện viên các phân môn.

Tổng số tiền bà Lê Thuý Ngà đã thu của các phân môn là 268.160.000 đồng. Tuy nhiên, các huấn luyện viên, vận động viên bộ môn thể thao khuyết tật năm 2016, 2017 đã có biên bản họp tự nguyện đóng góp bộ môn.

Ngày 1/8/2018, Sở Văn hoá và Thể thao đã kiểm ra, làm rõ có Thông báo số 77/TB-SVHTT kết luận nội dung phản ánh là đúng và yêu cầu bà Ngà kiểm điểm, đồng thời hoàn trả số tiền đã thu của các huấn luyện viên, vận động viên.

Ngày 29/8/2018, bà Ngà đã có bản kiểm điểm và hoàn trả số tiền 268.160.000 đồng đã thu của các huấn luyện viên, vận động viên bộ môn thể thao khuyết tật. Như vậy, sai phạm của bà Ngà đã được Sở Văn hoá và Thể thao làm rõ. Bà Ngà đã hoàn trả số tiền thu không đúng quy định cho các bộ môn.

UBND thành phố kết luận, công dân tố cáo đối với bà Lê Thuý Ngà, phụ trách Bộ môn Thể thao Khuyết tật thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã thu 5% số tiền thưởng huy chương mà các vận động viên được hưởng là trái quy định của pháp luật, là tố cáo đúng. Tuy nhiên, việc đóng góp 5% số tiền thưởng là do các huấn luyện viên, vận động viên tự nguyện đóng góp. Bà Ngà đã hoàn trả số tiền thu không đúng quy định cho các bộ môn.

Hoàng Long