Hơn 2 tháng, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội mới thực hiện được một số nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 31/12/2020, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 5953 về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra và bảo vệ người tố cáo sai phạm tại BQL Đường sắt đô thị Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2234 ngày 22/12/2020, tham mưu, đề xuất thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật; dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 05/01/2021.

Để chuyển tải đến bạn đọc kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, PV Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với Giám đốc Sở Nội vụ. Với lý do bận việc, bà Vũ Thu Hà đã giao cho bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc. Tuy nhiên, khi đến, PV chỉ được làm việc với ông Mai Xuân Trường, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và bà Trần Thị Kim Anh, chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế.

Theo ông Trường, thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 5953 ngày 05/01/2021, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 06/TTr-SNV báo cáo UBND TP kèm dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Tờ trình số 10/TTr-SNV kèm văn bản tham mưu UBND TP phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Văn bản số 2234 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 18/01/2021, UBND TP tiếp tục có Văn bản số 204 giao Trưởng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện nội dung tại mục a và báo cáo làm rõ nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Ban nêu tại Văn bản 2234; giao Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét nội dung nêu tại mục b. Văn bản 2234; giao Thanh tra thành phố xác minh, làm rõ hành vi dấu hiệu trù dập, kết luận và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
 

Văn bản số 204/UBND-SNV ngày 18/01/2021 của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Trần Quý

Theo ông Trường, Sở Nội vụ đã có dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Thanh tra thành phố đã có Văn bản số 510 ngày 01/2/2021 gửi UBND TP.

Ông Lưu Trung Dũng, Chánh Văn phòng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 204 ngày 18/01/2021 của UBND TP, ngày 26/01/2021, BQL Đường sắt đô thị Hà Nội đã có Báo cáo số 16 gửi UBND TP.

Theo ông Dũng, ngày 22/01/2021, BQL Đường sắt đô thị Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐSĐT-VP về công tác tổ chức nhân sự, phân công ông Lương Xuân Bình - kỹ sư cơ khí sửa chữa ô tô đảm nhiệm vị trí: Xây dựng và quản lý chất lượng ISO thuộc Văn phòng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội kể từ ngày 01/2/2021.

leftcenterrightdel
 Quyết định số 01/QĐ-ĐSĐT-VP ngày 22/01/2021 của BQL Đường sắt đô thị Hà Nội. Ảnh: Trần Quý

Cũng theo ông Dũng, ngày 09/2/2020, BQL Đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục có Quyết định số 35 về việc kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO của BQL Đường sắt đô thị Hà Nội. Theo nội dung quyết định này, ông Lương Xuân Bình - viên chức Văn phòng được giữ chức Tổ trưởng. Đối với nội dung tổ chức công khai xin lỗi ông Bình và nhiều nội dung khác vẫn chưa thực hiện.

Trao đổi với PV, ông Lương Xuân Bình cho rằng, BQL Đường sắt đô thị Hà Nội chưa thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Quyết định số 01/QĐ-ĐSĐT-VP ngày 22/01/2021 của BQL Đường sắt đô thị Hà Nội về công tác tổ chức nhân sự là quá “mập mờ”. Điều 3 Quyết định nêu: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều được bãi bỏ. “Các quyết định trước đây trái với quyết định này là các quyết định nào và được bải bỏ từ ngày nào? Nếu bãi bỏ vào ngày ký Quyết định số 01/QĐ-ĐSĐT-VP ngày 22/01/2021 thì tôi vẫn là người có tội. Còn tại mục a. Văn bản số 2234/TTCP-C.I Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Chỉ đạo Trưởng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội tạm đình chỉ ngay hiệu lực thi hành các quyết định, văn bản nêu trên thế nhưng Trưởng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội không thực hiện” - ông Bình phân tích.

Ông Bình đề nghị UBND TP Hà Nội, BQL Đường sắt đô thị thực hiện đúng các kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra số 506/KL-TTCP ngày 10/4/2018; Thông báo Kết luận thanh tra số 2020 ngày 20/11/2020 và Văn bản số 2234 ngày 22/12/2020 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời bảo vệ người tố cáo đúng với Điều 57 Luật Tố cáo 25/2018/QH14.

Đến bao giờ các cơ quan chức năng TP Hà Nội mới thực hiện xong các kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra số 506/KL-TTCP ngày 10/4/2018; Thông báo Kết luận thanh tra số 2020 ngày 20/11/2020 và Văn bản số 2234 ngày 22/12/2020 của Thanh tra Chính phủ? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý