Năm 2022, xử lý đơn đạt tỷ lệ 99,6%

Trong năm 2022, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp hơn 2.300 lượt với hơn 2.600 người (giảm so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, số đoàn đông người là 12 đoàn với 93 người (giảm 11 đoàn so với cùng kỳ).

Nội dung tiếp công dân gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu là lĩnh vực tranh chấp đất đai trong nhân dân; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án; yêu cầu sớm thi hành án và một số yêu cầu khác của công dân...

Tổng số đơn tiếp nhận trong năm 2022 là hơn 2.700 đơn (giảm hơn 13% so với năm 2021). Trong tổng số đơn tiếp nhận, đã xử lý 2.719 đơn, (đạt tỷ lệ 99,6%, còn lại 11 đơn tiếp tục xử lý). Trong số đơn đã xử lý có 2.050 đơn đủ điều kiện xử lý (KN là 264 đơn; TC là 128 đơn; kiến nghị, phản ánh là 1.658 đơn) và đơn không đủ điều kiện xử lý là 669 đơn.

Kết quả, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 493 đơn; có văn bản trả lời, hướng dẫn và giải thích 486 đơn; đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 14 đơn và thụ lý giải quyết 1.057 đơn thuộc thẩm quyền…

Đến nay đã triển khai thực hiện xong 93 quyết định giải quyết KN. Quá trình giải quyết KN kiến nghị trả lại quyền lợi cho 5 cá nhân và 1 tổ chức, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước số tiền gần 300 triệu đồng, xử lý 2 cá nhân (trong đó có 1 công chức).

Bên cạnh đó, trong số 46 đơn TC đã được giải quyết, các kết luận TC đã được triển khai thực hiện đúng quy định. Quá trình giải quyết TC đã trả lại quyền lợi cho 2 tổ chức và 2 cá nhân, đồng thời kiến nghị xử lý 18 cá nhân, trong đó số cán bộ, công chức, viên chức là 17 người…

Đối với kết quả thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, qua rà soát có 10 vụ việc đã được giải quyết theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện đưa vào rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP. Còn đối với kết quả thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc KN, TC đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương, qua kiểm tra, rà soát tỉnh Cà Mau chưa phát sinh mới các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, hiện nay có 2 vụ việc đang được cơ quan Trung ương xem xét…

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong năm 2022. Ảnh: A.X

Số đoàn đông người giảm nhiều so với năm 2021

Đánh giá về kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2022, công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC có nhiều chuyển biến tích cực. Số đoàn đông người giảm nhiều so với cùng kỳ (12/23 đoàn) và ít phát sinh vụ việc mới, phần lớn các vụ KN bức xúc, gay gắt, kéo dài, cơ bản đã được quan tâm xem xét, giải quyết đúng quy định, hợp lý, hợp tình, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Đối với các vụ việc kéo dài nhiều năm, nhưng qua tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp xử lý, giải quyết và đến nay cơ bản được giải quyết theo quy định.

Mặc dù, số lượng đơn TC thuộc thẩm quyền tăng 3 đơn so với cùng kỳ (51/48 đơn) nhưng có đến 17 đơn không đủ cơ sở để xem xét thụ lý, do một phần đơn TC xuất phát từ vụ việc KN đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người KN không đồng ý mà chuyển sang TC người đã giải quyết KN, nhưng người TC không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới để xác định hành vi vi phạm pháp luật.

Qua kết quả giải quyết KN, TC đúng đã góp phần khôi phục lại quyền và lợi ích chính đáng của công dân, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn kỷ cương, trật tự tại cơ sở, tạo được lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc giải quyết chậm, quá hạn, tính thuyết phục chưa cao.

Nhận định về nguyên nhân dẫn tới KN, UBND tỉnh cho biết, đối với KN liên quan nhiều đến đất đai, nguyên nhân là do phát sinh bất đồng về mối quan hệ lợi ích giữa người dân có đất trong vùng quy hoạch xây dựng dự án với Nhà nước và nhà đầu tư; công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, quyền lợi của người dân…

Bên cạnh đó, một số vụ việc KN về đất đai, nhà ở do lịch sử để lại, trong khi đó chính sách về đất đai có nhiều thay đổi, việc áp dụng pháp luật để giải quyết yêu cầu của người dân từng thời điểm có khác nhau cũng là vấn đề nảy sinh cho người dân KN...

Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách, pháp luật về đất đai còn hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp cố tình không chấp hành các quyết định đã giải quyết đúng quy định.

Một số vụ việc do người KN không đồng ý với quyết định của cấp có thẩm quyền (thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư; quyết định cưỡng chế thu hồi đất và một số lĩnh vực khác) nhưng việc giải thích, hướng dẫn chưa được rõ ràng, chặt chẽ, từ đó dẫn đến KN. Người dân cho rằng, giá đền bù quá thấp, không đủ cho người dân làm lại nhà, chưa thực hiện theo nguyên tắc “nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cữ”, hoặc chưa thống nhất với việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, dẫn đến phát sinh KN…

Chu Tuấn