Như Báo Thanh tra đưa tin, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo có Văn bản số 1275/QLCL-QLVBCC ngày 28/7/2020 về việc xác nhận trình độ đào tạo nêu rõ: “Căn cứ quy định trên, Bằng tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp hệ ngắn hạn tập trung của ông Hoàng Duy San và ông Nguyễn Văn Hùng (bản sao do quý Báo cung cấp) tương đương với Bằng tốt nghiệp cao đẳng”.

Dù chỉ tốt nghiệp hệ cao đẳng nhưng ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động và ông Hoàng Duy San, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Động, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ liên tục được xem xét, cất nhắc, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động tại nhiều vị trí quan trọng tại huyện Sơn Động có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ (cần có bằng đại học hoặc tương đương trở lên).

Đơn cử, trường hợp ông Hoàng Duy San từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại huyện như Trưởng phòng Địa chính nông nghiệp huyện, Trường phòng Kinh tế huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Động.

Việc xem xét, cất nhắc, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động tại nhiều vị trí quan trọng tại huyện Sơn Động có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ kéo dài qua nhiều thời kỳ của các lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Sơn Động, trong đó có thời kỳ của ông Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ Sơn Động.

Cụ thể, ngày 29/10/2018, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng ký Quyết định số 462-QĐ-HU về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Hoàng Duy San, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đến công tác tại Ban Dân vận Huyện uỷ, giữ chức vụ Trưởng ban.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về việc rà soát, xử lý đối với vấn đề trong công tác cán bộ, ông Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sơn Động cho biết, “sau khi làm việc với cơ quan báo chí, Huyện uỷ cũng đề nghị bên giáo dục cung cấp công văn đấy và nắm được rồi (Công văn số 2480/ĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo - PV). Tuy nhiên, Huyện uỷ vẫn làm quy trình để trình lên Tỉnh uỷ ra nghị quyết phê duyệt phương án nhân sự. Quan điểm là vẫn cho các đồng chí (trường hợp ông Nguyễn Văn Hùng, ông Hoàng Duy San) tái cử vào cấp uỷ, sau đó cho đi đào tạo bổ sung để đảm bảo theo quy định”.

Ông Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sơn Động cũng xác nhận, trường hợp ông Nguyễn Văn Hùng, ông Hoàng Duy San cũng không chủ động báo cáo với tổ chức về trình độ Bằng tốt nghiệp hệ “ngắn hạn tập trung” chỉ tương đương Bằng tốt nghiệp cao đẳng. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng từng có chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát đối với các trường hợp sử dụng Bằng tốt nghiệp hệ “ngắn hạn tập trung” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

leftcenterrightdel
 Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, Bằng Tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp hệ ngắn hạn tập trung của ông Hoàng Duy San và ông Nguyễn Văn Hùng tương đương với Bằng tốt nghiệp cao đẳng. Ảnh: Hoàng Long

Để làm rõ những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và Nhà nước trong việc đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp uỷ thời gian tới, phóng viên Báo Thanh tra tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin tới Bí thư Huyện uỷ Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng.

Bí thư Huyện uỷ Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí.

Trả lời câu hỏi: với vai trò Bí thư Huyện uỷ huyện Sơn Động, ông đánh giá việc đưa những cán bộ có trình độ cao đẳng vào diện tái cử cấp uỷ thời gian tới có đảm quy định của Đảng và Nhà nước hay không? Bí thư Huyện uỷ Sơn Động trả lời: “Về phía huyện, nhìn thì biết đây là Bằng tốt nghiệp đại học của Đại học Nông nghiệp 3”.

Khi phóng viên nhắc lại phần cung cấp thông tin của Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sơn Động Đỗ Văn Cầm như nêu trên thể hiện Huyện uỷ nắm rõ trình độ của các cán bộ này thì ông Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ huyện Sơn Động cho biết sẽ thông tin sau.

Có thể thấy, quá trình điều hành công tác, phát ngôn với cơ quan báo chí, Bí thư Huyện uỷ Sơn Động vẫn công nhận các Bằng tốt nghiệp hệ “ngắn hạn tập trung” như Bằng tốt nghiệp đại học là có biểu hiện phớt lờ các quy định pháp luật (trong đó Công văn số 2480/ĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể về việc cấp phát bằng bốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn).

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quy định rõ về tiêu chuẩn cấp uỷ viên như sau: “Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị này để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cấp mình (Phụ lục I). Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao”. 

Mặc dù chỉ có Bằng tốt nghiệp hệ  ngắn hạn, tương đương với Bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng, tuy nhiên, ông Hoàng Duy San, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Động mới đưa thêm vào hồ sơ cán bộ Bằng Thạc sỹ Quản lý kinh tế số hiệu DVP 000008, số vào sổ cấp bằng THs.TV- 000163 do Đại học Trưng Vương cấp ngày 15/11/2019. Chúng tôi sẽ làm rõ bất thường này ở những số báo tiếp theo

 

Hoàng Long