Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung công dân tố cáo đối với ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà và ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Hà.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố đã ban hành Kết luận số 136/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà; ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Hà.

Công dân tố cáo ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Ngọc nguyên cán bộ địa chính xã thời điểm năm 1991, đã thực hiện việc giao đất trái thẩm quyền phần diện tích rãnh đình làng cho ông Phạm Mai Trang thôn Sơn Thanh, chồng lên một phần thửa đất của ông Nguyễn Bá Ngữ tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1988.

Qua xác minh cho thấy, năm 1991, ông Phạm Mai Trang có đơn xin đất khu rãnh đình làng có nguồn gốc là đất chuyên dùng do UBND xã Sơn Hà quản lý, được ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng thôn Sơn Hà; ông Phạm Văn Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà ký, xác nhận, đóng dấu của UBND xã và được ông Nguyễn Văn Ngọc, cán bộ địa chính xã đo đất ngoài thực địa.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên đã số hoá bản đồ năm 1892, dùng phương pháp trừ số học và báo cáo: Trong tổng diện tích 122 m2 đất do thôn, xã giao cho ông Phạm Mai Trang năm 1991 có khoảng 91 m2 là đất rãnh đình thôn Sơn Thanh và đất bờ ao trước của nhà ông Ngữ, còn lại khoảng 31 m2 là đất của ông Ngữ tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 3, bản đồ năm 1982.

Theo quy định thì việc ông Phạm Văn Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà ký, xác nhận vào đơn xin đất của ông Phạm Mai Trang năm 1991 và ông Nguyễn Văn Ngọc cán bộ địa chính xã đo đất ngoài thực địa cho ông Trang là việc giao đất trái thẩm quyền.

UBND thành phố xác định, trách nhiệm thuộc về ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên cán bộ địa chính xã sơn Hà thời điểm năm 1991.

Nội dung công dân tố cáo ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên cán bộ địa chính xã thời điểm năm 1991, đã thực hiện việc giao đất trái thẩm quyền phần diện tích rãnh đình làng cho ông Phạm Mai Trang thôn Sơn Thanh, chồng lên một phần thửa đất của ông Nguyễn Bá Ngữ tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1988, là đúng.

Tuy nhiên, hiện nay, ông Nguyễn Tiến Thành, con trai ông Nguyễn Bá Ngữ đã đổi lấy phần đất của ông Phạm Mai Trang được giao năm 1991 để sử dụng. Ông thành đã xây dựng nhà xưởng và làm sân bê tông, quá trình sử dụng ổn định, không tranh chấp.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo nơi cư trú của ông Phạm Văn Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà và ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Hà (nay đều đã nghỉ công tác, đang ở tại địa phương), tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 ông về hành vi giao đất trái thẩm quyền và chồng lấn một phần vào diện tích đất của ông Nguyễn Bá Ngữ tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà.

Hoàng Long