Theo báo cáo này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã thành lập Tổ Công tác thực hiện việc kiểm tra, rà soát một số vụ việc, trong đó có vụ việc của một số công dân xã Tam Cường.

Tố cáo của một số công dân xã Tam Cường liên quan đến việc thu hồi, bồi thường để thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học tại xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thụ lý giải quyết và ban hành Kết luận số 1913/KL-UBND ngày 31/5/2013. Sau khi ban hành kết luận, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giải thích, đa số công dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường. Cụ thể, thời điểm tháng 5/2013 còn 70/290 hộ chưa nhận tiền bồi thường, đến tháng 12/2018 còn 21 hộ chưa nhận tiền.

Kết quả rà soát, làm việc với người có đơn xác định: Người có đơn chưa đồng ý kết quả giải quyết vì cho rằng diện tích đất thu hồi của các hộ để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học tại xã Tam Cường không nằm trong quy hoạch khu, cụm công nghiệp, là dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi, bồi thường mà phải thỏa thuận bồi thường; diện tích đất đã thu hồi nhưng nhiều năm nay không sử dụng nên đề nghị trả lại đất cho dân hoặc tính lại phương án bồi thường theo giá đất hiện nay; tài liệu, căn cứ không đồng ý là một số bài báo đã đăng trên Báo Người Cao tuổi, Báo Pháp luật và Đời sống, Báo Công an nhân dân, Báo Thanh tra…

Tổ Công tác đã đối thoại với người tố cáo và 20 hộ, giải thích rõ: Dự án nằm trong quy hoạch phát triển Khu Công nghiệp Tam Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1742/TTg-KTN ngày 16/10/2008; mặt khác, đây là dự án nhóm A (tổng mức đầu tư 1.385 tỷ đồng) nên theo quy định tại Khoản 1, Điều 40 và Khoản 2, Điều 41, Luật Đất đai năm 2003, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi, bồi thường. Phương án bồi thường đã tính đúng, tính đủ theo quy định tại thời điểm thu hồi; những hộ không nhận tiền, theo quy định được nộp vào kho bạc (không được tính lãi suất); tuy nhiên Hội đồng Bồi thường đã gửi số tiền này vào ngân hàng với lãi suất không kỳ hạn. Diện tích đất thu hồi đã bàn giao cho chủ đầu tư, đã chuyển mục đích; dự án hoạt động không hiệu quả, có vi phạm đang được các cơ quan tố tụng của Trung ương giải quyết nên UBND tỉnh Phú Thọ không có quyền giải quyết về đề nghị trả lại đất; pháp luật cũng không quy định việc tính lại phương án bồi thường nên đề nghị của một số hộ về việc tính lại theo giá đất hiện nay là không có cơ sở. Về ý kiến của một số phóng viên đăng trên một số báo, qua xem xét đa số đều là các bài báo đã phát hành trước khi có kết luận giải quyết tố cáo.

Sau khi được giải thích, còn 5/21 công dân vẫn có ý kiến không đồng ý về giá bồi thường, đề nghị tính lại theo giá đất hiện nay hoặc trả lại đất cho các hộ; còn lại 15/21 hộ không có ý kiến gì. Sau buổi đối thoại, có một số hộ đã đồng ý, đề nghị chi trả tiền theo phương án bồi thường đã duyệt và tiền lãi ngân hàng.

Báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với nội dung tố cáo của một số hộ dân khu 3, xã Tam Cường, huyện Tam Nông là đúng trình tự, thủ tục; quyền lợi của các hộ có đất bị thu hồi được tính đúng, tính đủ theo quy định tại thời điểm thu hồi; người tố cáo và một số công dân không đồng ý nhưng không có tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi biện pháp giải quyết; nội dung và chứng cứ bà Hà cung cấp đều là tài liệu đã được xem xét, kết luận; không có chứng cứ, tình tiết mới vì vậy không đủ điều kiện giải quyết lại. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giữ nguyên Kết luận số 1913/KL-UBND ngày 31/5/2013, chấm dứt việc nhận đơn, giải quyết đối với vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật.

Giang Thân