Ngày 6/1/1989, UBND tỉnh Sông Bé (cũ) ban hành Quyết định số 01/QĐ-UB quy hoạch giao đất cho Công ty Cao su Bình Long làm Hội trường Công ty Cao su Bình Long. Ngày 30/6/1999, bà Ngưng là nhân viên Công ty Cao su Bình Long đã có đơn xin đất và được ông Lê Minh Xước, Giám đốc Công ty đồng ý. Hộ bà Ngưng đã trồng cây trên đất để tăng gia sản xuất phục vụ đời sống.

Năm 2005, gia đình bà Ngưng được Công ty Cao su Bình Long bán thanh lý tài sản là 2 căn nhà với diện tích 68,38m2 (liền kề diện tích đất bà Ngưng mượn năm 1999). Đồng thời, bà Ngưng xây nhà cấp 4 trên diện tích đất mượn năm 1999 và bảo vệ Công ty Cao su Bình Long đã yêu cầu hộ bà Ngưng ngừng việc xây dựng.

Ngày 24/11/2008, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về thu hồi đất của Công ty Cao su Bình Long giao UBND thị xã Bình Long quản lý trong đó có diện tích đất bà Ngưng xin của Công ty Cao su Bình Long. Tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 2528 nêu: “Sau khi có Quyết định thu hồi đất, UBND huyện Bình Long có trách nhiệm: Thực hiện việc xét cấp GCNQSDĐ có thu tiền SDĐ đối với các hộgia đình, cá nhân sử dụng ổn định, không tranh chấp đã được Công ty Cao su Bình Long cấp đất thông qua viêc mua nhà thanh lý…”.  

Trong quá trình sử dụng phần diện tích đất trên, hộ bà Ngưng có xảy ra tranh chấp với hộ bà Dương Thị Thùy Trang và được UBND tỉnh Bình Phước giải quyết tại Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 7/12/2009 về giải quyết tranh chấp đất giữa hộ bà Ngưng và hộ bà Trang (phần diện tích đất trước mặt căn nhà bà Trang mua của Công ty Cao su Bình Long bán thanh lý năm 2005) cùng ngụ tại tổ 5, khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

Tại Điểm b, phần kết luận có nêu: …“Chỉ đạo UBND phường Hưng Chiến có phương án quản lý, không để các hộ lấn chiếm, sử dụng trái phép đối với diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty Cao su Bình Long giao cho địa phương quản lý. Tại Điểm c, phần kết luận đã chỉ đạo: “Ban hành văn bản yêu cầu ông Trần Công Sơn (chồng bà Ngưng) tháo dỡ căn nhà cấp 4, diện tích 22m2 xây dựng trái phép. Nếu ông Sơn không tự giác chấp hành thì tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.” 

Sau đó, UBND phường Hưng Chiến, UBND thị xã Bình Long đã có nhiều văn bản yêu cầu hộ bà Ngưng tháo dỡ hàng rào B40 xây dựng trái phép nhưng đến nay gia đình bà vẫn không chấp hành.

Năm 2014, hộbà Ngưng có đơn cấp GCNQSDĐ phần diện tích căn nhà số 1 và số 4 nêu trên và xin hợp thức hóa diện tích phía trước nhà với tổng diện tích được cấp là 173,5m2 (thửa đất số 192, tờ bản đồ số 52, trong đó có 100m2 đất ở và 73,5m2 đất trồng cây lâu năm, diện tích này đã được cấp GCNQSDĐ. Đối với phần đất 756m2  bà Ngưng xin để trồng trọt không được cấp GCNQSDĐ.

Đối với phần diện tích đất tranh chấp giữa hộ bà Ngưng và bà Trang, căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 7/12/2009 về giải quyết tranh chấp đất giữa hộ bà Ngưng và hộ bà Trang, ngày 3/12/2019 UBND thị xã Bình Long đã xem xét, cấp GCNQSDĐ số BK 370897 cho hộ bà Dương Thị Thùy Trang diện tích 195,9m2 (phần diện tích căn nhà bà Trang mua của Công ty Cao su Bình Long và phần diện tích phía trước căn nhà trước đây tranh chấp với bà Ngưng).

Sau khi được UBND tỉnh Bình Phước giao quản lý khu đất Hội trường Công ty Cao su Bình Long. UBND thị xã Bình Long đã quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch khu dân cư khu vực Hội trường Công ty Cao su Bình Long. Đến ngày 16/7/2018, UBND thị xã Bình Long ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND hủy bỏ quy hoạch chi tiết phân lô dân cư khu vực Hộ trường Công ty Cao su Bình Long thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Khu đất hiện vẫn do UBND thị xã Bình Long quản lý.

Như vậy, việc bà Lê Thị Hồng Ngưng yêu cầu được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 756m2 là không có cơ sở xem xét giải quyết. Vì: 

Thứ nhất, việc Giám đốc Công ty Cao su Bình Long xét duyệt bố trí 756m2 đất cho bà Ngưng dùng để trồng trọt, tăng gia sản xuất là không đúng thẩm quyền vì theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đất đai năm 1993 thì thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình cá nhân là UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Mặt khác, sau khi UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 thu hồi đất của Công ty Cao su Bình Long giao UBND thị xã Bình Long quản lý, ngày 4/12/2009 UBND thị xã Bình Long ban hành Công văn số 127/UBND-SX giao UBND phường Hưng Chiến chịu trách nhiệm quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất Hội trường Công ty Cao su Bình Long. Ngoài ra, một phần diện tích mà bà Ngưng đề nghị được giao đã được UBND thị xã Bình Long giao cho bà Dương Thị Thùy Trang theo GCNQSDĐ số BK 370897 ngày 3/12/2019.

Thứ 2, theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004; nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp SDĐ;… thì được công nhận QSDĐ…”. Tuy nhiên, gia đình bà Ngưng xây nhà từ thời điểm năm 2007 (sau thời điểm ngày 1/7/2004) nên không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ đối với phần đất trên. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước cũng giao Chủ tịch UBND thị xã Bình Long kịp thời thu hồi phần diện tích bà Lê Thị Hồng Ngưng sử dụng, đã được UBND tỉnh thu hồi theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 24/11/2008, nằm ngoài phần diện tích được UBND thị xã Bình Long cấp GCNQSDĐ năm 2014. Xét điều kiện, hoàn cảnh thực tế của gia đình bà Lê Thị Hồng Ngưng để quyết định việc giao hoặc không giao diện tích còn lại cho gia đình bà Ngưng sử dụng.
Lê An