Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Bình do Phó Chủ tịch Tống Quang Thìn ký ngày 12/10/2021 cho biết, 9 tháng qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Từ đầu năm, các tổ công tác tập trung tiếp công dân, xử lý giải quyết các tình huống, trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp liên quan đến công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh...

Trong 9 tháng, các cơ quan Nhà nước đã tiếp 2.856 lượt công dân (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020) với 23 lượt đoàn đông người có từ 5 người trở lên; tiếp nhận, xử lý 2.018 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân (tăng 0,7% so với cùng kỳ); đã giải quyết 42/49 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,7%.

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 90 cuộc thanh tra hành chính (có 06 cuộc thanh tra đột xuất) và 464 cuộc thanh tra chuyên ngành. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu chủ yếu là khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hóa, chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên...

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tỉnh đã thành lập tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn về thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020.

Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công khai quy trình, thủ tục hành chính, triển khai hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng.

Trong 9 tháng của năm 2021, cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, khởi tố 05 vụ, 12 bị can (kỳ trước chuyển sang 03 vụ) phạm tội về tham nhũng với các tội danh “tham ô tài sản”, “giả mạo trong công tác” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đã đưa ra xét xử 03 vụ và 07 bị can.

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Ninh Bình đạt 85,65 điểm, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 88,36 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó tập trung thực hiện tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính để xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020, cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã thành lập tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đánh giá thực trạng hoạt động tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã; thành lập tổ công tác giám sát triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình; ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030”.

3 tháng cuối năm, tỉnh sẽ làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, rà soát lại chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2021, xem xét điều chỉnh kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, tránh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, tiến hành khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 theo định hướng Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy với tình thần toàn diện trên các lĩnh vực công tác, phù hợp với thực tế, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận, phản ánh của nhân dân; coi trọng chất lượng, hiệu quả kết luận thành tra, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND về triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Huyền Anh