Kết luận nội dung tố cáo số 2054 ngày 10/11/2021 do bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký ban hành cho thấy, trong 10 nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy (gọi tắt là Trung tâm) có sai phạm trong quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị từ thời điểm tháng 8/2020 đến nay có 8 nội dung tố cáo đúng một phần và 2 nội dung tố cáo sai.

Đối với nhóm nội dung tố cáo ông Nguyễn Trường Giang phân công cho 3 nhân viên của cơ sở 2 vừa làm kế toán, thu quỹ, văn phòng, vừa giữ dấu và đóng dấu khi chưa xây dựng đề án vị trí việc làm theo Quyết định số 2595 ngày 22/6/2021 của UBND TP Hà Nội, chưa có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể công việc của đơn vị; giao cho nhân viên hợp đồng làm thủ quỹ của đơn vị, trong khi viên chức được hưởng phụ cấp thu quỹ không được làm thu quỹ của đơn vị, giao làm thủ quỹ nội bộ của cơ sở 1; tổ trưởng văn phòng của cơ sở 1 trước sáp nhập là người giữ dấu nhưng nay không được giao nhiệm vụ: Kết quả xác minh cho thấy, quá trình hoạt động Trung tâm đã xây dựng Đề án Vị trí việc làm và có Tờ trình số 15 ngày 28/7/2021 báo cáo, trình phê duyệt nhưng chưa đảm bảo thời gian quy định tại khoản 1, Điều 6, Quyết định số 2595/QĐ-UBND. “Tồn tại này trách nhiệm một phần thuộc về Giám đốc Trung tâm” - kKết luận nêu..

leftcenterrightdel
Trụ sở Trung tâm - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy nơi ông Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc. Ảnh: TQ 

Bà Đoàn Thị Kim Liên được phân công làm công tác văn thư và giữ con dấu của đơn vị nhưng đã để xảy ra việc để bà Lương Diễm Linh - Kế toán trưởng thực hiện đóng dấu là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/6/2020 về công tác văn thư. “Tồn tại này thuộc trách nhiệm của bà Đoàn Thị Kim Liên” - kết luận nêu.

Đối với nội dung tố cáo về việc thực hiện tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, kết quả xác minh cho thấy, bà Trần Thị Lộc được ký kết hợp đồng lao động từ năm 2016 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Bà Lê Thị Ngát làm việc tại Trung tâm từ năm 2000, được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm/lần (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12). Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021, bộ phận kế toán tại Trung tâm đã thu lại tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội của bà Lộc, bà Ngát là không đúng với hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động và quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Hiện, Trung tâm đã hoàn trả qua tài khoản của bà Lộc, bà Ngát số tiền đã thu. “Do vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng” - kết luận nêu.

Đối với nội dung công dân tố cáo Giám đốc Trung tâm cùng đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm (hệ số 0,4). Nội dung công dân tố cáo là đúng một phần vì Trung tâm đã thu hồi, hoàn trả số tiền chi trả phụ cấp sai cho ông Nguyễn Trường Giang. Trách nhiệm chính của bà Lương Diễm Linh - Kế toán trưởng và có trách nhiệm của ông Giang, người đứng đầu đơn vị.

Nội dung tố cáo về việc khai thác sử dụng tài sản công, thu chi tài chính và thực hiện công khai sử dụng ngân sách, kết quả xác minh cho thấy, việc khai thác dịch vụ cho thuê tài sản công, trông giữ xe ô tô trong thời gian Đề án kKhai thác sử dụng tài sản công chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm, tồn tại thuộc trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm, kế toán, thủ quỹ của thời điểm trước và sau sáp nhập.

Việc tiền mặt thu được từ hoạt động khai thác dịch vụ, trông xe ô tô nhưng chưa kịp thời nộp tiền qua tài sản là tồn tại thuộc trách nhiệm của bà Lương Diễm Linh - Kế toán trưởng Trung tâm.

Vé trông giữ xe in tên Công ty CP Dịch vụ Cầu Giấy nhưng được đóng giáp lai dấu của Trung tâm là tồn tại thuộc trách nhiệm của bà Đoàn Thị Kim Liên người quản lý con dấu của đơn vị.

leftcenterrightdel
Hàng loạt hợp đồng, phiếu thu dịch vụ thể thao của Trung tâm ghi rõ là thanh toán tiền mặt và chỉ có trách nhiệm cung cấp “hợp đồng, phiếu thu” cho đối tác. Ảnh: TQ 

Các nội dung công dân tố cáo ký nhiều hợp đồng cho thuê địa điểm để khai thác dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn tài chính theo quy định, không chuyển tiền vào tài khoản tại kho bạc của đơn vị mà viết phiếu thu để trực tiếp thu tiền, để tiền ngoài sổ sách; cho thuê địa điểm tổ chức một sự kiện nhưng ký đến 2 hợp đồng, nhưng một hợp đồng không chuyển tiền vào tài khoản tại kho bạc mà thu tiền trực tếp để ngoài sổ sách; Giám đốc Trung tâm ký Hợp đồng với khách hàng hai lần có số tiền chênh lệch; Chi sai chế độ đại biểu dự họp: Kết quả xác minh cho thấy, những nội dung tố cáo trên là đúng một phần.

02 nội dung tố cáo sai gồm: Thu tiền nước sinh hoạt của đơn vị thuê địa điểm và bộ phận phục vụ sân tenis với mức 25.000 đồng/m3 vượt 2 lần đơn giá do Công ty Nước sạch Hà Nội cung cấp. Kết quả xác minh là đúng nhưng trách nhiệm chính thuộc về Kế toán trưởng. Nên việc công dân tố cáo Giám đốc là tố cáo sai.

Đối với nội dung cơ quan có khoản chi không minh bạch (khoản “chuyển tiền nội bộ” 5 triệu đồng ngày 08/2/2021, được chuyển từ tài khoản của bà Đoàn Thị Kim Liên là thu quỹ cơ quan đến tài khoản của bà Nhan). Kết quả xác minh cho thấy, khoản tiền 5 triệu đồng được chuyển từ tài khoản của bà Đoàn Thị Kim Liên là thu quỹ cơ quan đến tài khoản của bà Nhan chưa đủ cơ sở để khẳng định là khoản chi của Trung tâm. “Như vậy, nội dung công dân tố cáo nội bộ cơ quan có khoản chi không minh bạch là chưa đủ cơ sở” - kết luận nêu.

leftcenterrightdel
Một số hợp đồng được cho là thiếu minh bạch. Ảnh: TQ 

Với những vi phạm được chỉ ra trong Kết luận số 2054 ngày 10/11/2021, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các đơn vị, Giám đốc Trung tâm, các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm, tồn tại đã được chỉ ra; khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục đối với những vi phạm, tồn tại; đảm bảo công tác kế toán, hoạt động thu chi tài chính, các nội dung liên quan đến công tác cán bộ được công khai, minh bạch, rõ ràng, theo đúng quy định, không làm phát sinh đơn thư; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc xây dựng mối đại đoàn kết và thống nhất tại Trung tâm. Báo cáo UBND quận bằng văn bản về kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2021.

Yêu cầu Phòng Nội vụ khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm theo yêu cầu của Sở Nội vụ Hà Nội; tăng cường quản lý, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, hướng dẫn công tác cán bộ; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm trong quá trình thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đảm bảo theo quy định; tham mưu UBND quận thực hiện xử lý theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND quận xem xét việc kiểm điểm đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm trong việc để xảy ra các vi phạm, tồn tại và đối với nội dung công dân có ý kiến về việc bà Nguyễn Thị Hạnh - viên chức Trung tâm kê khai không trung thực lý lịch hàng năm về hôn nhân.

Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch quận khẩn trương hoàn thành việc thẩm tra quyết toán đối với báo cáo quyết toán năm 2020 của Trung tâm; rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm thực hiện và khắc phục các vi phạm, tồn tại trong công tác kế toán hoạt động thu chi tài chính và các nội dung khác có liên quan được chỉ ra trong kết luận.

Trần Quý