Lấn chiếm gần 3 000m2 đất, Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc bị phạt 280 triệu đồng
21:27 06/06/2020