Liên quan đến việc cấp đất, cấp GCNQSDĐ, cấp tái định cư cho ông Nguyễn Xuân Thiện, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5609 ngày 22/8/2019, Văn bản số 6568 ngày 2/10/2019, Văn bản số 7473 ngày 8/11/2019 và Văn bản số 8335 ngày 13/12/2019 chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trước ngày 5/6/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND huyện Thạch Hà soát xét, làm rõ hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Xuân Thiện tại Giấy chứng nhận số S 994203, số vào sổ 007QSDĐ/946 như đề nghị của UBND TP Hà Tĩnh tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND tỉnh và gửi UBND TP Hà Tĩnh trước ngày 25/5/2020. Thanh tra tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND TP thực hiện kịp thời; tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định trước ngày 5/6/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 25/5/2020, UBND huyện Thạch Hà có Văn bản số 1031 về soát xé, cung cấp hồ sơ cấp GCNQSDĐ, cấp đất tái định cư cho ông Nguyễn Xuân Thiện gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh; Thanh tra tỉnh và UBND TP Hà Tĩnh.

Nội dung văn bản cho thấy, ngày 13/2/2004, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Thạch Hà đã phối hợp với Phòng TN&MT thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh) tiến hành bàn giao hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ của 5 xã sáp nhập vào thị xã Hà Tĩnh gồm: Thạch Hưng, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ và Thạch Bình. Theo đó, toàn bộ hồ sơ quản lý đất đai của 5 xã nêu trên đã được bàn giao cho thị xã Hà Tĩnh để quản lý, lưu trữ.

Ngày 29/10/2019, Phòng TN&MT TP Hà Tĩnh, Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư TP Hà Tĩnh đã có cuộc làm việc với Phòng TN&MT huyện Thạch Hà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạch Hà. Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì không có hồ sơ về giao đất ở năm 2003 của xã Thạch Hưng!

leftcenterrightdel
Văn bản số 3260/UBND-NL2 ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Quý 

 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/5/2020, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 3260 về việc kiểm tra, xử lý nội dung Báo Thanh tra nêu gửi Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 5609, Văn bản số 6568, Văn bản số 7473, Văn bản số 8335 và Văn bản số 3056 nói trên; trả lời công dân, thông báo kết quả cho Báo Thanh tra và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Liên quan vụ việc này, trong thời gian qua, Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh. Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết nhưng Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan cứ “khất lần”.

Liệu vụ việc này đến bao giờ mới được xử lý dứt điểm?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý